🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jaklovszky
következő 🡲

Jaklovszky Dénes (Kolozsvár, Kolozsv vm., 1884.–1968.): gimn. tanár. – Neje Konsek Anna; fia Dénes (1912–) orvos. 1907: gyorsírás, 1908: lat-gör. szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1909–: a székelyudvarhelyi r. k. főgimn. h. tanára, 1941: a nagykárolyi piar. gimn. világi tanára. – Írása: Székelyudvarhelyi r. k. főgimn. ért. (1909/10: Az alkoholellenes küzdelem múltja) – M: Sok föld kell-e az embernek? [Írta] Tolsztoj Leó. ([Ford.]) Kolozsvár, 1925. (Katholikus Világ kvei 7. füz.). – Székelyudvarhely legrégibb leírása. Írta: Lakatos István [A szerző Siculia delineata et descripta accuratius quam hactenus, nunc ad lucem data dedicataque A.C. 1702. c. munkájának 7. fejezete]. Ford. [és bev.] Uo., 1942. (Erdélyi ritkaságok 6.) 88

Kalmár 1910:211. – Jámbor 1942:235. – P. Benedek 2002. II.