🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jakubinyi
következő 🡲

Jakubinyi György Miklós (Máramarossziget, v. Máramaros vm., 1946. febr. 13.-): érsek. - 1952-63: Máramarosszigeten a 2. sz. M. Vegyes Középisk-ban tanult. A teol-t 1963-tól Gyulafehérvárott végezte, 1969. IV. 13: Márton Áron pp. itt szent. pappá. Az ordinárius titkára, 1970-74: Rómában a Gregoriana Egy-en, ill. a Biblikus Int-ben tanult, ahol licenciátust szerzett. Hazatérve Gyulafehérvárott teol. tanár. 1978. VI. 1: Bpen teol. dr. 1982. III. 2: szatmári szegyh. knk. 1990. III. 14: Aquiae Regiae c-en gyulafehérvári spp-ké nevezték ki, IV. 29: Csíksomlyón Francesco Colasuonno nuncius szent pp-ké. V. 10: ált. helynök. II. János Pál p. meghívottjaként 1990-91: Rómában ppi szinoduson vett részt. 1991. IV. 15-1993. IX. 27: a romániai ppi konf. első titkára. 1991. VI. 13: az erdélyi örmények ap. kormányzója. 1994. IV. 8: gyulafehérvári érs. 2000. IX. 24-29: Csíkszeredán és Gyulafehérvárt főegyhm. zsinatot tartott. - M: Minden hiábavalóság? A Prédikátor Könyvének magyarázata. Eisenstadt, 1988. - Máté evangéliuma. Bp., 1991. - Éveid nem érnek véget. Rövid időszámítástan. Összeáll. Gyulafehérvár, 1998. - Romániai kat., erdélyi protestáns és izraelita vallási archontológia. Összeáll. Uo., 1998. (2. jav., bőv. kiad. Uo., 2004) - A Szentek nyomában Erdélyben. Uo., 2000. - Cikkei a Szolgálat, Távlatok, Ker. Szó (1990. II. 11-1991. IX. 29), Vasárnap (1991. X. 6-1992. III. 1.), Vasárnapi Örömhír c. lapokban. Ku.P.

Erdélyi egyhm. névt. 1981:28; 1986:29. - Jakubinyi 2004:37.