🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jakubovich
következő 🡲

Jakubovich Emil (Győrasszonyfa, Győr vm., 1883. jan. 8.-Bp., 1935. dec. 27.): levéltáros, múzeumigazgató. - A középisk-t 1902: a győri bencéseknél végezte, beiratkozott a bpi egy. jogi karára, de inkább a tört. segédtud-okkal foglalkozott, s 7 féléven át látogatta Fejérpataky László okl-tani előadásait. 1905: gyakornok a M. Nemz. Múz. levtárában, 1914: államtud. drátusa után s-őr, 1919: ig. őr, 1923: a kvtár kz-tárának, 1927: az önálló osztállyá lett levtárnak a vez-je, majd mb. ig-ja, 1930: az OSZK ig-ja. ~ szerezte vissza 1921: a →velencei egyezmény értelmében a m. és m. vonatkozású kódexek egy részét a bécsi közgyűjt-ekből. 1934 őszén az új múz. törv. miatt meg kellett válnia a kvtár vezetésétől, ekkor az OL diplomatikai o-ának vez-je lett. - 1909: és 1911: az esztergomi főkápt. hiteleshelyi és házi levtárát rendezte, 1915: a kalocsai érs. kvtár kódexeit és ősnyomtatványait katalogizálta, 1917: a bécsi áll. levtár és udvari kvtár okl-eit és kz-ait tanulmányozta, 1922: Berlinben az akkor fölfedezett →Ómagyar Mária-siralom nyelvét vizsgálta, 1923: a bécsi m. kultúrjavak összeírásakor hónapokon át vizsgálta az udvari kvtár kódexeit, ezután is részt vett a fölszámolási tárgyalásokon. - 1924. V. 8: a MTA l. tagjává, 1933: a SZIA III. o-a tagjává választotta. - M: Ómagyar olvasókv. Szerk. Pais Dezsővel. Pécs, 1929. - Honfoglaláskori hősi énekeink előadásformájához. Bp., 1931. (Klny. M. Nyelv). - A székely rovásírás legrégibb emlékei. Uo., 1935. - Rédey Tivadarral 1930: megindította az OSZK Kiadványai sorozatot. 88

MTA tagajánl. 1924:5. - Révai XX:421; XXI:467. - M. társad. lex. 1930:253. - M. legújabb kor lex. 1932:642. - Strazimir 1933:642. Arck. - Nemz. Újs. 1932:1. sz. (Pogány Kázmér); 1935. XII. 29. Arck. - Mo. 1935. XII. 28. - SZIA tagajánl. 1933:13. - Irodt. 1936:127. - M. Nyelv 1936:62. (Melich János gyászbeszéde) - M. Szle 1936:187. (Szekfű Gyula) - Századok 1936. (Kniezsa István) - M. Kv-szle 1937:74. (Asztalos Miklós) - Ung. Jahrb. XVI:156. (Stefan Kniezsa) - MIL I:518. Arck. - MÉL I:793. - MTA tagjai 1975:126. - Gulyás XV:530. - Petőfi Népe 1983. I. 8. Arck.