🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jakusics
következő 🡲

Jakusics György, Jakusith, orbovai, gr. (Pruszka, Trencsén vm., 1609.-Eger, 1647. nov. 21.): megyéspüspök. - Apja J. András, anyja Thurzó Judit, György nádor leánya. Ev. családban született, ev. isk-kba járt. 1623: katolizált. 1625: Boroszlóban tanult, majd Bécsben III. Ferdinánd ifj. kir. kamarása. 1630. X. 2: a CGH növ-e lett, de 1631: elhagyta, mert VIII. Orbán p. kamarássá nevezte ki. 1632: Pázmány Péter szent. pappá Rómában. Hazatérve esztergomi knk., szentistváni prép., 1633. X. 4: óbudai prép. 1634: esztergomi érs. helynök. - 1635: szerémi vál. pp., X. 20: pozsonyi prép.; ekkor ajándékozta Veréb és Pázmánd birtokát a jezsuitáknak. 1637. I. 7: Szencen a pázmányi reform szellemében a pozsonyi főespség papjaival zsin-ot tartott. - 1637. V. 2: veszprémi mpp. 1638. II. 14: ~ koronázta meg Pozsonyban III. Ferdinánd feleségét, Mária Annát m. kirnévá. A határvizsgáló biz. tagja, tárgyalt Zsigmond lengy. kir-lyal a lublói vár ügyében; követ volt a szlavóniai és horváto-i rendeknél. 1641: felkérte →Inchofer Menyhértet a m. egyhtört. megírására. - 1642. IX. 21: egri mpp. s mint ilyen Heves- és Külső-Szolnok vm. főispánja, kir. tan. 1644. (IV. 12.) IX. 15: sági prép., s a főpapság követe Rómában, hogy a Sztszéknél a kinevezési taxák elengedését kieszközölje, segélyt kérjen az orsz. védelmére, s hogy a p. közbenjárjon s akadályozza meg a III. Ferdinánd elleni fr-török-erdélyi szöv-et. Rómában megszerezte és Mo-ra hozta II. Szilveszter bullájának másolatát, mely a Szt Istvánnak adott kiváltságokat tartalmazza (→Marnavics Tomkó János). - 1646. IV. 23: az ungvári tp-ban ~ előtt esküdött meg és tett kat. hitvallást 63 g.kel. pap (→ungvári unió). 1647: Pruszkán ferences ktort épített (ide temették el). Előkészítette a kapuc-ok megtelepedését Mo-on. Komáromban letelepítette a jezsuitákat. - M: A szent-olvasó társulat. Ford. ném-ből. Nagyszombat, 1636. - Utóda a szerémi c-en 1637. V. 2: Bőjthe Miklós; a veszprémi széken 1642. XI. 21: Bosnyák István; az egri széken 1648. II. 2: Kisdy Benedek. 88

Nagy V:289. - Mendlik 1864:50. (66.) (s.v. Jakosics; 1638: veszprémi pp.); 99. (s.v. Jakussich; 1642-47: egri pp.) - Gams 1873:379. (59.) (s.v. Jakosits; 1635-1638. V. 2: szerémi pp.); 387. (s.v. Jakusith; 1638. V. 2-1642: veszprémi pp.); 368. (62.) (s.v. Jakusith; 1642. XI. 21-†1647. XI. 21: egri pp.) - Koncz 1892:124. - Zelliger 1893:208. (*Orbova!; s.v. Jakussich) - Pallas IX:810. - Szinnyei V:309. (*Orbova! s.v. Jakussich) - Fraknói 1895:352. - Kollányi 1900:236. (*Pruszka! Helyesen jegyzi meg, hogy az Orbova téves szül. hely, hiszen Pozsega vm., melyben O. található, 1562-1687: török hódoltsági ter. Anyja Thurzó Judit, ez is felvidéki születését igazolja) - Schem. B-D-S. 1900:51. (42.) (szerinte Nagyfalvay Gergely 1638-ig a szerémi cpp.) - Veress II:34. - Eubel IV:317. (s.v. Jakosics; 1635 e. szerémi pp.); 366. (s.v. Jakosics, 1638. előtt veszprémi pp.); 73. (s.v. Jakosits; 1645. IX. 18: egri pp.) - Schem. Vesp. 1916:XX. (67.) (s.v. Jakusics; 1637. V. 22-1642. XI. 21: veszprémi pp.) - Gašić 1944:66. (1638. V. 2: veszprémi pp., †Eger v. Trencsén v. Pruszka, itt temették el) - Sugár 1984:319. (s.v. Jakusch) - Pfeiffer 1987:33. (s.v. Jakusith; *Oroszlánkő, Trencsén vm.; 1637. V. 2: veszprémi pp.).