🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jedlicska
következő 🡲

Jedlicska Antónia M. Jusztina, ASzFL (Nemcsic, Nyitra vm. 1884. máj. 27.-Gyón, 1956. aug. 8.): szerzetesnő. - Bpen 1904. XII. 22: lépett a kongr-ba. 1907. IX. 8: első, 1932. IX. 8: örök fog-át uitt tette. a diósgyőri vasgyári kórházban műtősnővér. - A szétszóratás után, 1950 őszétől a Gyóni Szoc. Otthonban élt. r.k.

Jedlicska Pál (Alsólopassó, Nyitra vm., 1844. jan. 14.-Nagyszombat, 1917. febr. 27.): kanonok, történetíró. - Gimn. tanulm-ait a nagyszombati érs. főgimn-ban, a teol-t Esztergomban végezte. 1866. VII. 25: pappá szent. Csesztén, Bp-Tabánban kp., 1870: istvánfalvi, 1874: felsődiósi plnos, 1882: ker. alesp., 1902. VI. 13: esztergomi knk. és nagyszombati érs. helynök, 1908: uo. az érs. papnev. ig-ja is; utóbbi két tisztségéről 1916: lemondott. 1903: c. prép., 1908: nyitrai főesp. - 1894: a SZIT Tud. és Irod. O-a tagjává választotta, 1915: egyik alapítója volt a SZIA-nak. - 1873: ~ kezdeményezésére alakult a Pozsonyvm. Régészeti Egyes.; a bécsi világkiállításra ~ gyűjtötte Pozsony és Nyitra vm-kből a szl. néprajzi anyagot, e vm-k várainak és kk. tp-ainak alaprajzát. Plnos korában összegyűjtötte a környék régészeti és néprajzi emlékeit, melyeket a nagyszombati érs. főgimn. 2 termében helyeztetett el. - Kz-ait a nagyszombati jezsuita rházban őrizték. - M: Néhány szó törv-hozásunk szelleméről, a hazai kat-ok közel teendőiről. Bp., 1874. - Társad. testvérharc a modern jogállam s a kat. egyh. között. Esztergom, 1879. - Br. Pálffy Miklós jellemrajza. Bp., 1882. (Klny. Századok) - Kiskárpáti emlékek Vöröskőtől Szomolányig. Hely- és művelődéstört. tanulm. Uo., 1883. - A kerség alapja a valódi haladásnak. Uo., 1885. - Kiskárpáti emlékek (II.) Éleskőtől Vágújhelyig. Eger, 1891. - A ker. szellem a társad-ban. Bp., 1893. (Melléklet a M. Állam 19. számához) - Adatok erdődi br. Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához (1552-1600). Eger, 1897. - Zivotopis Jáno don Bosku. Nagyszombat, 1899. - Társad. tekintély és ker. nevelés. Bp., 1901. - Don Bosco János életrajza. Fr. kútforrásokból. Uo., 1904. - Eszmék és tanulságok. Uo., 1908. - Eredeti részletek a gr. Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s a gr. Pálffyak életrajzi vázlatai. Uo., 1910. 88

Zelliger 1893:211. - Némethy 1894:785. - Pallas IX:880; XVII:803. - Szinnyei V:447. - Egyhm. Körlevél 1902:113. - Alkotmány 1902:151. sz.; 1917. II. 28. - Egyh. Közl. 1917:403. - Nagyszombati Hírl. 1917:9. sz. - Zelliger Alajos: Emlékbeszéd ~ról. Bp., 1922. - Révai XX:428. (†Esztergom) - Schem. Strig. 1917. - MÉL I:809. (†Esztergom, febr. 26.) - Beke 1989:63. - Gulyás XV:708.