🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jehlicska
következő 🡲

Jehlicska Ferenc (Rezső), František Jehlička (Jókút, Nyitra vm., 1879. jan. 20.-Bécs, 1939. jan. 3.): pap. - A középisk-t Szakolcán, Pozsonyban és Esztergomban, a teol-t mint pazmanita Bécsben végezte, ahol 1902. VII. 14: pappá szent., 1905: teol-ból drált. Modorban kp. és az áll. tanítóképző hitokt-ja, 1904: Pozsonyban kp. és a kat. munkásegyes. elnöke, 1906: a bazini ker-ben szl. nemzetiségi programmal ogy. képviselővé választották. 1907: mandátumáról lemondatták, s Bpen kinevezték tabáni kp-nak, 1909: a Szt Szív zárda házi lelkésze és hitokt-ja; a bpi egy. hittud. karán a társad. erkölcstan mtanárává képesítették, melynek 1915: uo. ny. rk. tanára. 1918. XI: miután egy cikkében az alakuló csehszl. állam hívének vallotta magát, állásától megvált, visszaköltözött szülőföldjére. A csehszl. kormányzat a pozsonyi egy. megszállása után annak kormánybiztosává nevezte ki. 1921. III: az önálló szl. állam melletti izgatásáért köröző levelet adtak ki ellene, a letartóztatás elől Lengyo-ba menekült. 1923: Varsóból a szl. önrendelkezés eszméjének terjesztésére az USA-ba költözött, s Washingtonban egy. tanár. 1926: Bécsben telepedett le, s 1927. I. 28-1938(?): szerk. az USA-ban kiadott szl. Samotatnos c. lapot. - 1916: a SZIA I. o-ának tagja lett, tagságáról rk. tanári állásával együtt lemondott. 1932: a Genfben alakult Szl. Nemz. Tanács elnökévé választották. - M: Steni Volcia. Nagytapolcsány, 1907. - A marxista vallásbölcselet forrásai és lényege. Bp., 1908. (Klny. Hittud. Folyóir.) - Pikler belátásos elmélete. Pikler jogbölcseletének és világnézetének kritikai vizsgálata. Uo., 1908. - Társad. kérdés és ethika. Uo., 1908. - Az emberi élet a ker. erkölcstanban. Monográfia a morálteol. és a társad. erkölcstan köréből. Uo., 1909. - O tlaci. Nagyszombat, 1911. - Erkölcs és vallás. Bp., 1912. - Szociáldemokracia a nábozenstvo. Nagyszombat, 1912. - A modern polg. jog és a kat. ker. erkölcstud. (Kül. tek. a jövendő m. polg. törvénykv-re) Bp., 1913. - A jó testvérek, vagyis a testvéri egyetértésről. Uo., 1915. (Népiratkák 301.) - Uralkodjunk fájdalmunkon. Vigasztalás az elesettek hozzátartozóinak. Uo., 1915. (uaz 302.) - Gyenge lelkek, v. akik másoknak könnyen beugranak. Uo., 1915. (uaz 303.) - A pénz és a boldogság, vagyis a meggazdagodásnak túlságos vágyáról. Uo., 1915. (uaz 304.) - A lelki béke. Uo., 1916. - O bratskej svornosti. Rózsahegy, 1916. - Öngyilkos felebarátaink. Bp., 1916. - Közvélemény. Uo., 1916. - Slabe duse cili a falosnej stydlivosti. Rózsahegy, 1916. - Az Úristen malmai. Bp., 1916. - Társad. jólét. Uo., 1916.  - Utánzás és majmolás. Uo., 1916. - Veliké prikazánie cili O láske k bliznému. Rózsahegy, 1916. - A 10 cseh csapás Szlovenszkóban. Szomorú jubileum. Verjük ki a cseheket. H.é.n. - Kton je a co chce. Cleveland, Ohio, USA, 1920. - Reply to Mr. R. W. Seton Watson book „Slovakia then and now”. Vienna, 1932. - La revision et les Slovaques. A revízió és a szl-ok. Bp., 1933. - A new forged document made use by the Czechs in Geneva and London. Wien, 1934. - Aide-memoire du Conseil Slovaque présenté a la Société des Nations au sujet du bolchevisme et du problème slovaque. Írta Dvorchak Viktorral és Unger Ferenccel. Genève, 1935. - Le problème Slovaque. Bp., 1935. (Genfben is!) - Quo vadis slowaczyzno? Warszawa, 1935. - Pozsonyi kp. korában s-szerk-je volt a pozsonyi Katholické Noviny hetilapnak. - Salesius álnéven írta, szerk. és kiad. 1911-12: Nagyszombatban a Spisy poucné a obranné, 1915-17: szerk. és részben írta a Rózsahegyen kiadott Kniznica Svätej Rodiny sorozatot. - Álneve szl. művein: Salesius, Frantisek Salesius. 88

Kiss János: Bírálati vélemény dr. J. F. irod. munkálkodásáról. A hittud. karhoz... Bp., 1909. - Egyh. Közl. 1913:32. Arck. - Révai X:835; XX:428. - Ogy. alm. 1906:130. (*jan. 24.) - Schem. Strig. 1918:76; 1940:331. - Nemz. Újs. 1939. I. 4. - MÉL I:810. - Boros Ferenc: M-csehszl. kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp., 1970:237. - Bellér Béla: Az ellenforr. nemzetiségi pol-jának kialakulása. Uo., 1975. - Gulyás XV:711.