🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jehu
következő 🡲

Jehu (a héb. jehohu rövidített változata, a. m. 'Jahve [az Isten]'): ószövetségi személynév. - 1. próféta, Hanani fia. Bása kir. (1Kir 16,1-4) és Jehosafát kir. (2Krón 19,2) ellen beszélt. 20,34: ~ volt Izr. kir-ai tört-éből egy résznek a szerzője. - 2. Izr. 10. kir-a (ur. Kr. e. 841-814), az 5. dinasztia megalapítója; az asszír szövegekben Jaua néven szerepel; Júdában vele egy időben Jorám, Achaszja, Atalja és Joás uralkodott. (2Kir 9; 2Krón 22,7-9). ~ egy Jehosafát nevű embernek volt a fia, s Acháb ill. Jorám kir. seregeinek élén állt. Amikor Jorám a damaszkusziak elleni háborúban a gileádi Ramot ostroma alkalmával megsebesült és visszatért Jiszreelbe, ~ kihasználta az alkalmat, s míg a sereg Ramot előtt állt, kikiáltatta magát kir-nak, Izr. kir-át, Jorámot, valamint Júda kir-át, Achaszját és Acháb feleségét, Izebelt megölte. Szamariában kiirtatta Acháb egész családját és Achaszja 42 rokonát (2Kir 9,1-10,17). 100 év múlva még elevenen élt az emlékezetben az a szörnyű vérfürdő, melyet ~ hatalma megszilárdítására rendezett (Oz 1,4). ~ uralomra kerülésének nem pol. v. katonai, hanem vallási okai voltak; kir-nak kikiáltása végső fokon Illés (1Kir 19,16) és Elizeus (19,17; 2Kir 9,1-12) próf. műve volt, bár lehet, hogy a rechabiták is közrejátszottak benne (10,15); a próf-k így akarták megtörni az ország É-i részén egyre erősödő Baal-kultuszt. Olyannak láthatták ~t, aki képes gyökeres változtatásra. S valóban, ~ kíméletlenül föllépett a Baal-kultusz ellen: Baal papjait és prófétáit kivégeztette, a Baal-tp-okat és -szentélyeket leromboltatta (10,18-30), de fanatizmusában odáig ment, hogy végül a próf-k is elfordultak tőle. Közben továbbra is folyt a harc Izr. és Damaszkusz között Ramotért. Hogy Damaszkuszt asszír segítséggel legyőzze, ~ III. Szalmanasszárnak adót fizetett. Az asszírok azonban nem tudták Damaszkusz kir-ával →Hazaellel szemben megsegíteni, és így uralma 2. felében ~ kénytelen volt a Jordántól K-re eső országrészt Hazaelnek átengedni (Ám 1,3; 2Kir 10,32). Úgy látszik, előzőleg egy részt Moábtól sikerült visszahódítania. Fia, Joacház lett az utóda. **

BL:806.