🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jerney
következő 🡲

Jerney János, mérlaki (Dorozsma, Csongrád vm., 1800. máj. 12.-Pest, 1855. dec. 24.): ügyvéd, őstörténész, nyelvész. - A középisk-t Szegeden végezte. 1816-17: a pesti tudegy-en, 1818-19: a pozsonyi jogakad-n jogot tanult, 1819: Heves vm-ben joggyakornok, 1820. VIII. 23: táblai hites jegyző, 1821. XII. 20: ügyvédi okl-et szerzett. 1822: a Jászkun ker. tb. alügyészségéért beadott kérelmét elutasították, de 1825: kinevezték, szabad idejét a jászok, kunok múltját tanulmányozva levtárakban töltötte. 1833. XI. 22: megbízták a jászkunok és a →Német Lovagrend közötti viszony eltűnt iratai lelőhelyének földerítésével és visszaszerzésével, küldetése eredménytelen maradt. 1833: →Horváth Mihály dorozsmai papsága idején összebarátkoztak, kutatásaikban segítették egymást. Több vm. táblabírájává, 1837. IX. 7: a MTA l., 1838. IX. 7: r. tagjává választotta. Pesten telepedett le, s a m. őstört. kutatásait folytatta. 1844. IV. 23: a K-i m-ok nyomainak fölkutatására indult, VII. 1: átkelt a Dnyeszteren, VI. 3: írta Ogyesszából első tudósítását. Besszarábiában Szt László tp-ának hollétét kutatta, VIII. 1: beszámolt Taganrogból őseink levédiai kőszobrainak megtalálásáról. VIII. 23: Kercsből Tiflisz felé tervezett útját a cserkesz háború miatt el kellett halasztania. IX. 12: →Jászvásárról (Moldva) 5 helyen tervezett ásatásról tudósított. Fölfedezte, hogy e vidék az egykor ott élt m-ok emlékeinek tárháza, ezért kutatási ter-ét Moldvára korlátozta. Botosány, Folticsény, Baja, Nyámc, Kosnár és Tirguformóz vidékét 3 hétig vizsgálgatta, lemásolta a forrófalvi szkíta v. ismeretlen föliratú követ. XI. 17: jelentette: Bákóban egy monostort s egy házhelyet tárt föl. VIII. 3-28 : bejárta Krímiát, a Fekete- és az Azovi-tenger mellékét a Don torkolatáig. Besszarábiába visszatérve figyelmeztették, vigyázzon magára, ha nem akar úgy járni, mint 1743: a 3 m. jezsuita. Régészeti föltárásait félbehagyva 1845. III. 28: elhagyta Moldvát, eladta dorozsmai birtokát, a pesti Molnár u-ban vett házat. 1848: az Orsz. Stat. Hivatal alkalmazottja, a szabharc leveretése után okl-eket gyűjtött, amiben 1854: keletkezett szembaja csak hátráltatni tudta, fölolvastatott magának. Agyvérzésben halt meg. - M: Gondolatok a jászkürtről, ahhoz hasonló több kürtök ösmertetésével. Szeged, 1827. (a Tudományos Gyűjteményben is 1828: IX.) - Szeged városában levő esztendő számú régi felírásnak magyarázata. Uo., 1829. - Világosítás. Ásiában a Kaukaszus hegyén lakozó avarok és kunságiak nyelvének magyartalansága eránt a kaukaszusi népek átnézésével. Uo., 1829. - Anno vetvári kun avar püspök pecsétnyomója 1826-ból. Pest, 1838. (Klny. Tudománytár) - A mo-i izmaelitákról, mint volgai bulgárok és magyar nyelvű népfelekezetéről. Buda, 1845. - ~ keleti utazása a m-ok őshelyeinek kinyomozása végett 1844 és 1845. 1-2. köt. Pest, 1851. - Magyar nyelvkincsek az Árpádok korszakából. Uo., 1854. - A palócz nemzet és palócz krónika, orosz és lengyel évkv-ek nyomán. Uo., 1855. (M. Tört. Tár 1. köt.) - A magyar országos káptalanok és conventek mint hitelmes és hiteles helyek tört. Uo., 1855. (M. Tört. Tár 2. köt.) - Kz-ai az OSZK-ban: M. és latin imádságok a 11. sz-ból; kecskeméti ref. főisk. kvtárában: m. kir. kamarai iratok (4071 db., 25 köt.) 88

Gyárfás István: ~ emlékezete. Bp., 1883. (Emlékbeszédek I:9.) - Szinnyei V:493. - Domokos 1990. - MUL 1993:177. - Gulyás XV:739.