🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jozija
következő 🡲

Jozija (héb. 'Jahve adjon gyógyulást'): Júda 16. királya (ur. Kr. e. 640-609), Amon fia és utóda. - 2Kir 22,1-23,30; 2Krón 34: 8 éves volt, amikor 2 istentelen kir., Manassze és Ámon után trónra lépett, és 31 évig uralkodott. A deuteronomikus hagyomány szerint Dávid és Hiszkija mellett Júda legjobb kir-ai közé tartozott. Uralkodása 8. évében kezdett Jahve ügyében buzgólkodni; kirsága 12. évében lerombolta a bálványoknak emelt oltárokat, oszlopokat és szentélyeket; uralkodása 18. évében intézkedéseket hozott a jeruzsálemi tp. helyreállítására, melyet elődei elhanyagoltak. A helyreállítás során megtalált törv-kv. (→Második Törvénykönyv) arra indította, hogy megújítsa az istentiszt. rendjét és a sinai szövetséget. Vsz. ~ kezdeményezésére vezethető vissza Arad városában a Jahve-szentély elpusztítása. Az asszír hatalom meggyengülését felhasználta a D-i országrész határainak kiterjesztésére, É felé (vö. Józs 15,21-62; 18,21-28; 19,2-7; →korsópecsét). Amikor Kr. e. 609: Nechó fáraó előrenyomult az Eufráteszig, hogy Asszíria utolsó kir-ának, aki Ninive bukása (Kr. e. 612) után Háránban húzódott meg, a babilóniaiak és a médek ellen segítséget nyújtson, ~ Jiszreel síkságán szembeszállt vele, abban a reményben, hogy megnagyobbíthatja országát, de Nechó Megiddónál legyőzte. Halálosan megsebesült, és Jeruzsálembe visszatérve meg is halt. Jeremiás siratót írt róla, de ez nem maradt fenn (2Krón 35,24). **

BL:887.