🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jurisich
következő 🡲

Jurisich Miklós, br. (Zengg, Tengermellék, 1490.-Laibach?, Krajna, 1544. jan. 30. előtt): krajnai kormányzó. - Dalmát patricius családból származott. 1527. I. 1: a horvát rendek cettini kir-választó gyűlésén I. (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1526-64) megbízottja, 1528: Fiume, IX(?): Kőszeg várának kapitánya. 1529: és 1530: I. Ferdinánd egyik portai követe, hogy békét v. fegyverszünetet kössön, de Buda ostromának hírére elfogták, s csak az év végén szabadult. Mint Kőszeg várkapitánya 1532.VIII. 5-28: állta a tör. ostromot, föltartóztatva ezzel a Bécs ellen vonuló törököket, I. Szulejmán szultán (ur. 1520-66) a vár színleges átadásával megelégedve elvonult. 1533: kir. tan. és kőszegi br., 1537: megkapta Kőszeg várát, majd a Mura-vidék, 1538-40: Krajna főkapitánya. 1540: ismét követ a Portán. T.E.

Ország Tükre 1864:24. sz. (Pauler Gyula: ~) - KL II:470. - MÉL I:829. - Gulyás XV:910.