🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaposi
következő 🡲

Kaposi Gyula (Kiskunfélegyháza, Pest vm., 1899. jan. 18.-Bp., 1970. okt. 2.): pap, tanítóképzői zenetanár. - 1922. VI. 26: pappá szent., VII: Csanádpalotán, 1923. XI: Szeged-Rókuson, 1924. IX. 10: Szeged-Belvárosban kp., 1931. IX: a szegedi r.k. tanítóképző zenetanára, 1932: a bpi Zeneműv. Főisk-n zenetanári okl-et szerzett. 1934: Szegeden önálló hangversenyeket adott, Haydn: Négy évszak, Liszt: Szt Erzsébet oratórium, Dohnányi miséje baritonszólóit énekelte, melyeket a M. Rádió is közvetített. Az 1940-es évek elején a Hittud. Főisk. énektanára, a szegedi Püspöki Tanoncotthon ig-ja és egyházzenei szakfelügy. A Katolikus Legényegyletek csanádegyhm. elnöke, az Orsz. Egyházzeneműv. Tanács tagja, az Orsz. M. Cecília Egyes. csanádegyhm. ig., a Szegedi Testgyakorlók Körének társeln. Egyházzenei előadásokat tartott Szegeden és környékén. Kántorképzői tantervet készített. - 1945: földeáki plnos. Nem írta alá a Mindszenty elleni nyilatkozatot, ezért az egyhközs. bepanaszolta a pp-nél. 1952: Kaszaper plnosa. Amikor a falu népe VIII: éhségtüntetést szervezett, letartóztatták és bántalmazták, a sok veréstől egy időre megsüketült. A falu ~ letartóztatásakor föllázadt, s az ÁVH megfélemlítésül egy század katonaságot rendelt ki. ~ 1954: szabadult. Pest környékén kántor, 1959: Magyarcsanád plnosa. Nyugdíjas éveit Pusztamérgesen töltötte. - M: Egyh. imák és énekek isk. és tp. használatra. Balogh Istvánnal; a zenei részt szerk. 11. kiad. Szeged, 1927. - Szertartáskv. kat. kántorok és kántornöv-ek számára. Bp., 1932. - A Szegedi Napló, majd a Szegedi Új Nemzédék zenekritikusa. 88

Molnár 1936:411. - Schem. Csan. 1936:59; 1942:81; 1961:59. (s.v. Kapossy) - Pilinyi 1943:153. - Hetényi Varga II:220. (s.v. Kapossy) - Csillik-Gácser 1994:118. - Gulyás XV:188. (s.v. Kapossy)

Kaposi József   →Kaposy József