🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karkecz
következő 🡲

Karkecz Alajos Lajos (Szolnok, Heves és Külső-Szolnok vm., 1854. aug. 25.-Bussa, 1933. szept. 18.): plébános. - A gimn. 5 o-át Szolnokon és Jászberényben végezte. 1871. VIII. 22: lépett a kapisztránus ferences r-be, próbaéve után a gimn-ot Győrött és Egerben, a teol-t Gyöngyösön és Szegeden végezte. 1878. VI. 25: pappá szent. Gyöngyösön, 1881: Szolnokon mennyiségtan-termtan tanár, 1885: Szegeden a tartfőn. titkára és a növendékek hittanára. 1890: Szabadkán házfőn., h. plnos és a tart. titkára. 1893-96: Szolnokon r.k. el. isk. ig. 1898: távozott a r-ből, átlépett az esztergomi főegyhm-be, Bpen gimn. tanár, 1899: Pilismaróton adm., 1900: plnos, 1910: Ipolyvarbón, 1914: Bussán plnos. - M: Szolnok város közoktatásának és pléb-jának tört. A főgymn. 50 é. ünnepélye alkalmára. Eger, 1885. - A szolnoki r.k. el. isk. értes. az 1893/94-1895/96. tanévben. Szolnok, 1894-96. - A mi (pilismaróti gyülekezet) pörünk. Szeged, 1902. - Nagyböjti elmélkedések. Hozzuk érvényre magunkban Krisztus szellemét. Uo., 1902. - Az alvás és álom élettana. Psycho-physiológiai tanulm. Esztergom, 1906. - Szegeden 1889. I-1905. VIII: a Hitszónoklati Folyóirat szerk-je és kiadója. 88

Szinnyei V:1043. (Ki a kegyúr Szolnokon? Jogtört. tanulm. Sajtó alatt jelölve, könyvészetekben nincs!) - Schem. Strig. 1917:337. - Schem. Tyr. 1933:315. - Gulyás XVI:264. - Viczián 1995:175. (584.)