🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kassai kódex
következő 🡲

Kassai kódex: 1227-1556-es följegyzéseket tartalmazó kódex. - Az 1489-cel záruló Liber Inquisitorum c. része jegyzőkv-gyűjt., melyet Czeglédi Péter OP kassai perjel 1556: Syngrapha Dominicana c-en letétbe helyezett Kassa városánál. A →sámán-perekről, valamint az Exodus fratrum fejezetben 13. sz., K-re induló domonkos misszionáriusokról (→Julianus barát) szól. - A Hoffmann Tamás OP fráter által 1690: készített, rövidített másolat Miszlókában (Kassa mellett) a pléb. kvtárából került elő. A ~ név →Fehér Mátyás OP-tól ered, aki 1971: New Yorkban a M. Tört. Szemlében kezdte közzétenni. **

EH II:122.