🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen, IV.
következő 🡲

Kelemen, IV., Guido Fulcodi, Guido de Foulques (St-Gilles, Fro., 12. sz. vége-Róma, 1268. nov. 29.): IV. Orbán utódaként 1265. II. 5-1268. XI. 29: pápa. - Jogot tanult, megházasodott, s olyan híres ügyvéd lett, hogy Szt IX. Lajos tanácsosává tette. 1256 e. megözvegyült, pappá szenteltette magát. A Le Puy-i kápt. pp-ké választotta, amit IV. Sándor először elutasított, majd 1257. X. 9: megerősített. 1259. X. 10: áthelyezték a narbonne-i érsségre. 1261. XII. 17: bíb. 1263. IX. 22: angliai legátus. 1265. II. 5: Perugiában a távollétében választották meg p-nak. II. 15: foglalta el a trónt. - A nepotizmus ellensége, Fro. szövetségese; Manfréddal szemben Anjou Károlynak adta hűbérül Szicíliát, és pénzzel támogatta a háborút, melyben Károly 1266. II. 26: Beneventónál megverte Manfrédot, aki meg is halt e csatában. Amikor Konradin lépett föl trónkövetelőként, ~ kiközösítés terhe mellett parancsolta maga elé. Erre ő sereggel indult Rómába, de Károly 1267. VIII. 23: legyőzte, elfogta és X. 29: kivégeztette. - 1265. VIII. 27-i Licet ecclesiarum konst-jával megerősítette a p-k adószedési jogát, és elrendelte, hogy ha egy pp. Rómában hal meg, ppsége jövedelme a szék betöltéséig a p-t illeti. Ebből alakult ki az egyre nagyobb méreteket öltő ún. reservatio, 'fenntartás' jogszokása. 1267: keresztes háborút hirdetett, ami újabb adókkal terhelte meg a klérust. Az adót megtagadókra kimondott kiközösítését Fro. egyes ter-ein gúnnyal fogadták. - IV. Béla kir. 1265. III. 28: a fiával, Istvánnal kötött egyesség szövegét megerősítés végett megküldte ~nek. A pótlólag mindkettőjük által megküldött 1266. III. 23-i megállapodást ~ VI. 22: megerősítette. 1267. V: megbízásából Guido bíb. legátus Bécsben zsin-ot tartott. M. főpapok is megjelentek, s a legátus főleg a cölibátus érvényesítését sürgette. 1268. IX. 24: ~ semmisnek nyilvánította a m. bárók és nemesek határozatát, mely szerint régi szokás alapján nem fizetnek p. tizedet. - ~ erősítette meg 1266: Buzád nb. János spalatói és XII. 11: Báncsa István kalocsai érs-et. - Utóda 1271. IX. 1: B. X. Gergely. T.J.

Horn, Émile: Le role politique de Clemente IV. Paris, 1925. - LThK II:1224. - Mondin 2001:293.