🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen, XI.
következő 🡲

Kelemen, XI., Giovanni Francesco Albani (Urbino, Marche, 1649. júl. 22.-Róma, 1721. márc. 19.): XII. Ince utódaként 1700. XI. 23-1721. III. 19: pápa. - Jogász papként lépett p. szolgálatba. 1687: a p. brevék titkárságának vez-je, 1690. II. 13: bíb. Pápává választását hosszas ellenkezés után fogadta el. 1700. XII. 8: koronázták. - A sp. örökösödési háborúban XIV. Lajos fr. kir. felé hajlott, ezért a cs., I. Lipót 1708: megtámadta az Egyh. Áll-ot. A békekötés 1709: ~t arra kényszerítette, hogy elismerje III. Károlyt sp. kir-nak, amiért V. Fülöp neheztelt meg. Savoyával Szicília miatt került ellentétbe. 1715-18: támogatta Velencét és III. Károlyt a török elleni harcban, s ennek eredményeként sorra szabadították fel a délvidéki városokat, 1716: Temesvárt, 1717: Nándorfehérvárt. - P. →Quesnel újra föllobbantotta a →janzenizmus körüli vitákat, amire ~ 1705. VII. 15: a Vineam Domini, 1713. IX. 8: az →Unigenitus bullával válaszolt, elítélve Quesnel tételeit. A →rítusvitában a jezsuiták ellen döntött és betiltotta a kínai szertartásokat. - Sztté avatta 1712. V. 22: Avellinói Andrást, Bolognai Katalint, Cantalicei Félixet és V. Piust. - ~ erősítette meg 1700. XII. 3: Keresztély Ágost esztergomi spp-öt, 1703. III. 29: Patacsics György boszniai, IV. 19: Nesselrode Ferenc pécsi, V. 14: Favini József szerémi pp-öt, VII. 27: Dolny István cpp-öt, VIII. 5: Csáky Imre váradi, 1704. I. 14: Brajkovics Márton zágrábi, III. 10: Bedekovich Benedek zengg-modrusi pp-öt, 1705. VI. 5: Anghel Atanáz gyulafehérvári g.k. pp-öt, 1706: Erdődy László nyitrai, X. 15: Esterházy Imre váci pp-öt, 1707. I. 20: Keresztély Ágost esztergomi érs-et, XII. 7: Natalis Lukács belgrádi, 1708: Ordódy Zsigmond csanádi, III. 4: Esterházy Imre zágrábi pp-öt, III. 12: Matusek András tinnini cpp-öt, XII. 1: Kollonics Zsigmond váci, 1709. XI. 10: Bakics Péter szerémi, 1710: Volkra Ottó veszprémi pp-öt, VI. 1: Csáky Imre kalocsai érs-et, VII. 15: Nádasdy László csanádi, 1711: Telekessy István egri, 1712. IX. 26: Rátkay Ádám zengg-modrusi pp-öt, 1713. VI. 29: Kontor Szabó István cpp-öt, 1714. VIII. 21: Mártonffy György erdélyi pp-öt, VIII. 26: Ghillány György cpp-öt, XII. 19: Erdődy Gábor egri, 1716: Leslie Vilmos váci pp-öt, Bizánczy György g.k. cpp-öt, III. 30: Vidovich János traui, IV. 16: Kollonics Zsigmond bécsi, IV. 24: Bakics Péter boszniai, 1717. VI. 14: Joannicius Mátyás szkardonai pp-öt, VII. 12: Csáky Imre bíb-t, XI. 22: Vernics Ferenc szerémi, 1718. I. 4: Althann Mihály Frigyes váci, IV. 16: Pohmajevich Miklós zengg-modrusi pp-öt, 1719: Pongrácz Imre cpp-öt, Althann Mihály Frigyes bíb-t, 1720. VI. 21: Berkes András cpp-öt. - Utóda 1721. V. 8: XIII. Ince. T.J.

LThK II:1227. - Tört. Szle 1959:8. (Benda Kálmán: Rákóczi és a Vatikán. Brenner apát küldetése XI. ~ p-hoz 1707-1708.) - (Baumgarten Sándor): Clément XI. et le cardinal Sacripante. Montréal, 1966. - Mondin 2001:531.