🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen, XIII.
következő 🡲

Kelemen, XIII., Carlo della Torre Rezzonico (Velence, Velencei közt., 1693. márc. 7.-Róma, 1769. febr. 2.): XIV. Benedek utódaként 1758. VII. 6-1769. II. 2: pápa. - A gimn-ot a bolognai jezsuitáknál végezte. Páduában jogot tanult. Papként 1716: lépett p. szolgálatba. 1737: bíb., 1743. III. 11: Pádua pp-e. Különös gondja volt a papképzésre. - P-ként szembe kellett néznie a →febronianizmussal és a kezdődő →felvilágosodással. 1764: elítélte →Hontheimet, majd a fr. →enciklopédistákat; pápasága legsúlyosabb kérdése a Jézus Társaság volt. 1758: →Pombal elérte, hogy a port. kir. ter-én betiltották a JT-ot. Amikor ~ ez ellen tiltakozott, Port. megszakította kapcsolatait a Sztszékkel. 1762: Fro-ból száműzték a jezsuitákat, ami ellen ~ bíborosi konzisztóriumon tiltakozott, anélkül, hogy ezt nyilvánosságra hozta volna. A JT-ot ért igazságtalanságok láttán 1765. I. 9: Apostolicum pascendi munus bullájával védelmébe vette az üldözötteket, de a folyamatot megállítani nem tudta. 1767: a sp. kirságban a jezsuitákat bebörtönözték, majd az Egyh. Áll-ba toloncolták. Ugyanezt tette a nápolyi kir., 1768: Ferdinánd pármai hg. is. Ez ellen ~ már erélyesen föllépett, amire a sp. és a fr. kir. azzal válaszolt, hogy elfoglalták Avignont, Beneventót és Pontecorvót. Kifejezett szándékuk volt, hogy kikényszerítik ~től a JT ált. föloszlatását, de ettől a halál őt megmentette. - A műv-ek és a tud. pártolója volt. A Jézus Szíve tiszt-et 1765: a saját officium jóváhagyásával jelentősen előremozdította. - 1758. VIII. 14: brevében hagyta jóvá, hogy Mária Terézia a „Magyarország apostoli királya” c-et használja. II. József 1767. V. 21: mint ném-róm. cs. a p. bullák kihirdetését cs. engedélyhez kötötte, s ezt 1780 u. Mo-on is alkalmazták. - Sztté avatta 1767. VII. 16: Emiliani Jeremost, Chantal Franciskát, Kenti Jánost, Kalazanci Józsefet, Copertinói Józsefet és Montegranarói Szerafint. - ~ erősítette meg 1759: Patachich Ádám váradi pp-öt, Božičković Bazil szerb g.k. pp-öt, IV. 4: Salbeck Károly cpp-öt, V. 13: Batthyány József erdélyi pp-öt, VII. 13: Becsich Antal fárói cpp-öt, 1760. III. 3: Eszterházy Károly váci, IV. 21: Pasqualigo Domokos szkardonai pp-öt, XII. 15: Batthyány József kalocsai érs-et, 1761. I. 22: Koller Ignác veszprémi, IV. 6: Bajtay József erdélyi pp-öt, V. 13: Barkóczy Ferenc esztergomi érs-et, XI. 10: Eszterházy Károly egri, 1762: Paksy János szerémi, 1764. I. 1: Gusztinyi János nyitrai, XI. 26: Manzador Pius zengg-modrusi pp-öt, 1765. V. 15: Rednic Anasztáz fogarasi g.k. pp-öt, 1766. XII. 1: Piccardi Antal pedenai, 1767. I. 16: Trevisan István szkardonai pp-öt. - Utóda 1769. V. 19: XIV. Kelemen. T.J.

Gams 1873:798. - LThK II:1229. - Mondin 2001:555.