🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kerkai
következő 🡲

Kerkai (1934?-ig Czinder) Jenő, SJ (Kerkaújfalu, Zala vm., 1904. nov. 9.-Pannonhalma, 1970. nov. 8.): hithirdető, a →KALOT alapítója. - Édesapja, Czinder Jenő vízimolnár volt a Kerka-patak partján. ~ 1906-23: érettségiig Zalaegerszegen nevelkedett anyai nagyszüleinél. Szülei nem akarták, hogy jezsuita legyen, de innsbrucki teol. tanulmányait egy évig fedezték. ~ 1924. II. 8: Érden lépett a r-be, a fil-t 1925-28: Szegeden végezte, 1928-31: a kalocsai internátusban nevelő. A a teol-t 1931-34: Innsbruckban végezte, ahol 1934. VII. 26: sztelték pappá, teol dr. - Hazatérése után a szegedi egyhm-közi nagyszem-ban pref. dogmatanár. 1935 nyarán →Farkas György és →Ugrin József segítségével életre hívta a népi Mo. megteremtéséért küzdő kat. agrárifj. mozgalmat, a KALOT-ot. Mint ennek orsz. elnökét 1939: a JT minden más elfoglaltság alól fölmentette. Néhány év alatt félmilliós tagságú szociális szervezetet hozott létre. Utolsó fog-át 1941. VIII. 15: tette Bpen. Behívták tábori lelkésznek, s a bpi Margitszigeten a megcsonkultak kórházlelkésze lett. Amikor a kórházat Ny-ra telepítették, megszökött és Debrecenbe ment, hogy a KALOT-ot engedélyeztesse az ideiglenes kormánynál, amit →Bánáss László plnos segítségével el is ért. - 1945 tavaszán elkezdte a KALOT újjáélesztését, de mozgalmát 1946. VII: Rajk László belügymin. feloszlatta. - ~ szervezője és elméleti szakértője maradt a Barankovics-féle →Demokrata Néppártnak. Az 1946. é. ált. rendi gyűlés előírásának megfelelően 1947. VII. 1: megkezdte a Szociális Központ, majd a Falu Manréza megszervezését. Közben Bánáss László veszprémi mpp. megbízásából a kiosztott földekre hozott telepesek befogadásáért és lelkipásztori gondozásáért fáradozott. 1948. I-II: Bánáss, VII-VIII: Czapik Gyula érs. római útját előkészítendő járt Rómában, ahol utasítást kapott, hogy a ppi kar kísérelje meg egy →modus vivendi kialakítását a kormánnyal. - 1948. X. 1: az új kaposvári rház házfőnöke lett, hozzáfogott egy nagy lelkipásztori és szociális megújítás „kísérlete” előkészítéséhez Somogyban. 1949. II. 7: letartóztatták. 2 ÁVH-s hozta Pestre, de karamboloztak, ~ eszméletlenül került a pesti Rabkórházba, IV. 8: átvitték a Markó u. börtönbe. Zárt tárgyaláson 2 é. fegyházra ítélték. Az ítéletet a fellebbviteli bíróság 1950 elején jóváhagyta. 1951: antiszemitizmus vádjával további 4 é. ítélték egy 1944: írt cikke miatt. 1949. X. 15-1950. IV. 15: a Kozma u. gyűjtőfogházban, majd Vácott raboskodott. 1954: egy motozás alkalmával az ÁVH-sok megtalálták nála az Eucharisztiát, s a szeme láttára meggyalázták. Ekkor idegileg összeomlott, szívinfarktussal kórházba került, bal szemére megvakult. 1956. X: szabadult, az országot nem hagyta el. - 1957. IV: fölszólították, hogy jelentkezzék hátralévő büntetése letöltésére, 1959. IX: szabadult véglegesen. Papként nem szolgálhatott, a MAHART dunaharaszti üzemében segédmunkásként kereste kenyerét. 1962 tavaszán a püspökszentlászlói szoc. otthonban s-lelkész, szobája egy istállóból leválasztott kis helyiség volt. 1964 őszén az Egyh. Szeretetszolgálat Pannonhalmára költöztette. 1965. III: a jezsuiták ellen indított perrel kapcsolatban az ÁEH-ba idézték, kihallgatása során szívinfarktust kapott. - M: Kat. felelősség. Bp., 1946. B.Ma.

Cat. SJ 1944:55. (*1904. nov. 9.); 1949:54. - P. Tüll Alajos SJ emlékbeszéde a pannonhalmi szoc. otthonban, 1970. XI. 10. Kz. - Kat. M-ok Vasárnapja 1970. XII. 20. (†febr. 1.) - Szolg. 1971. 9:94. - Menologium Provinciae Hungariae Societatis Jesu 1910-1987. Kz. Bécs, 1987. - M. Nemz. 1989. IX. 2. (Jámbor Ottó: Szövetség az ördöggel... Egy elfelejtett jezsuita.) - KMJ II:51. (Takáts Ágoston: ~) - - Szabó-Bartók 2006:203 (András Imre: ~ és a KALOT mozgalom); 209 (Tüll Alajos: ~ keresztútja).