🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kerner
következő 🡲

Kerner István (Nagymajtény, Szatmár vm., 1889. aug. 1.-San Diego, Kalifornia, USA, 1960. ápr. 18.): kanonok. - A gimn-ot 1900-08: Szatmárnémetiben és Kalocsán végezte. 1908. X. 28: a CGH növ-e lett. 1914. VIII. 15: pappá szent. Bölcs-ből és teol-ból drált. A háború miatt 1915. V. 7: hazatért, VII. 12: Bácskertesen kp., 1916. IV. 18: uo., 1918. IX. 16: Szabadkán hitokt., X. 31: teol. tanár, 1919: lelki ig., zsinati vizsgáló, az érs. középisk-k hittanárait vizsgáló biz. tagja Kalocsán. 1920: házassági kötelékvédő, 1922: zsinati bíró. 1926. II. 10: p. kamarás. 1928: Bpen a KPI spirituálisa. 1939. VIII. 31: tb. knk. XII. 7-1947: a kalocsai szem. rektora, a r.k. tanítóképző érs. biztosa. 1940: főegyhm. cenzor. 1944. IV. 27: bácsi főesp., 1946. IV. 27: bácsi kisprép. 1947. VIII. 22: őrknk. 1946: népellenes bűnösként 10 hónapi börtönre ítélték. Fellebbezett, majd 1948 nyarán külföldre szökött. 1959: a San Diego-i szem. spirituálisa. - 1927. IV. 2-VIII. 31: és 1939. XI. 11-1944. X. 14: a Kalocsai Néplap főszerk-je. La.A.

Veress II:283. - CGH Kat. 1968. - Hetényi Varga II:83. (†ápr. 17.) - Lakatos 1998:133. (†ápr. 17.)

Kerner József (Nyomja, Baranya vm., 1851. márc. 18.-Debrecen, 1916. aug. 9.): karnagy. - 1869: színházi zenész, 1874: Sopronban orgonista és tp. karnagy, 1882: Kassán a szegyh. karnagya, orgonistája és a Városi Zeneisk. ig-ja. 1904: Debrecenben zenetanár. - Zeneművei: Fenelányok (bohózat), Királyszöktetés. Operett (szövege: Fenyéri Mór; bemut. Budai Színkör 1891. VIII. 11, Nagyvárad, 1911. IV. 13.). 88

Molnár 1936:417. - ZL 1965. II:315. - Gulyás XVII:239.