🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kersch
következő 🡲

Kersch Ferenc (Bácsalmás, Bács-Bodrog vm., 1853. dec. 2.-Esztergom, 1910. okt. 6.): egyházkarnagy, zeneszerző. - A kalocsai jezsuita gimn-ban 1872: éretts., ahol Hennig Antaltól zenét tanult. Bpen 1872-76: egy. hallg. 1876-84: Nagybecskereken gimn. tanár, 1886: a nagyváradi szegyh. orgonistája, majd karnagya, s a tanítóképző tanára. 30 pályázó közül 1897: az esztergomi baz. karnagya. Az Orsz. M. Cecília Egyes. alelnöke. - Szerzeményei: 17 mise, 14 Tantum ergo, 3 Requiem, 2 Te Deum, motetták, orgonadarabok; Argirus királyfi opera (1891, szöveg: Gárdonyi Géza), Szt Tarzicius melodráma (1902, szöveg: Cservenka Károly); zenekari művek: M. ábránd nyitány; zongoraművek: Kakuk polka (1873); M. ábránd (1877), Aus schöner Zeit (1882); dalok, ffikarok stb. - M: Dicsérjétek az Urat. Ifj. énekeskv. Összeáll. Esztergom, 1898. - Énekeljetek az Úrnak! Imádságos és énekeskv. a kat. ifj számára. Kiss Jánossal. Bp., 1898. - A „Sursum corda” kath. kántorkv-be felvett népénekek. (Összeáll. névtelenül) 1-4. köt. Uo., 1902, 1908. ([3. köt.] R.k. szert-kv. [Kivonat a S.C. 2. részéből] Esztergom, 1913) (4. köt. Fel a szívekkel! Kath. egyh. énekek gyűjt-e. Szövegkv. ~ hasonló című kv-ének 3. bőv. kiadásához. Bp., 1914) - 36 eredeti orgonadarab. Tp. és magánhasználatra összeáll. és kiadta. Uo., 1902. - Az egyh. népének reformkérdése. Uo., 1904. - Visszaemlékezés a Rómában 1904. IV. 7-13. lefolyt Szt Gergely-jubileumnak ünnepeire. Esztergom, 1904. - Alapvető összehangzattan, kül. tek. a m. egyh. népének és az egyházias orgonajáték követelményeire. Bp., 1905. - Példatár az „Alapvető összhangzattan”-hoz. 1-2. füz. Uo., 1905. (1911 is) - Liszt Ferenc „Esztergomi miséje”. Ismerteti. Esztergom, 1907. - Karácsonyi fotográfiák kellő megvilágításban. Uo., 1908. - A kath. egyh. zene kérdésének sarkpontja. Uo., 1908. - Exsequiarum. A r.k. temetési szert-oknál használatos énekek gyűjt-e négyes ffikarra. A szerző hátrahagyott irataiból s.a.r. Kersch Mihály. Bp., 1912. - ~ dallamaival énekeljük a →Hozsanna 53, 134, 162, 163, 180/A, 268, 290. sz. énekét. 88

Vasárnapi Újs. 1910:42. sz. - Zeneközl. 1910. XI. 1. (nekr.) - ZL 1930. I:54.; 1965. II:317. - Brockhaus II:286. - Gulyás XVI:405.

Kersch Mihály (Bácsalmás, Bács-Bodrog vm., 1868. okt. 18.-Kula, 1913. aug. 22.): plébános. - 1891. II. 24: pappá szent., Martonoson, Kunbaján, Martonoson kp., 1893: Szabadkán a Theresianum hitokt-ja, 1901: Szabadka-Ludaspusztán adm. és Szabadkán hitokt., 1908: Kulán plnos. - M: Kath. legényegyesületi dalfüzér. Egyesületi és hazafias kétszólamú dalok gyűjt-e. Bp., 1900. - Exsequiale. A r.k. temetési szert-oknál használatos énekek gyűjt-e négyes ffikarra. Kersch Ferenc hátrahagyott irataiból s.a.r. Uo., 1912. - Exsequiarum ordo. A r.k. temetési énekek chorál dallamai. Az esztergomi szerkv. s a vatikáni tipikus chorál-könyvek alapján földolgozta s a modern hangjelzéssel ellátta. Uo., 1912. - Orgonakíséret a sztmisében előforduló feleletek énekmódjához modern hangjelzéssel s a leggyakrabban használatos hangnemekben. Kersch Ferenc nyomán a Graduale Romanum vatikáni kiadásának megfelelőleg átd. Uo., 1912. 88

Schem. Col. 1913:170. Két évszázad emlékére Kula 1971.