🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kerullariosz
következő 🡲

Kerullariosz Mikhaél, Michael Cerullarius (Konstantinápoly, 1005/10.-Abüdosz, 1059. jan. 21.): pátriárka, a →keleti egyházszakadás főszereplője. - 1040: a fivérével együtt letartóztatták egy IV. Mikhaél cs. (ur. 1034-41) elleni összeesküvésben való részvétel miatt. Szerz. lett, s laikus volt még, amikor egykori összeesküvő társa, IX. Konsztantinosz (ur. 1042-54) kinevezte konstantinápolyi pátr-vá. 1043. III. 25: sztelték pp-ké. - Hatalomvágyó, ellenségeskedő alkat volt, a patriarchátust a pápasággal egy szintre emelni és attól függetleníteni akarta. Amikor a normannok megtámadták a bizánci fennhatóság alá tartozó D-Itáliát, a cs. hajlandó lett volna szövetséget kötni IX. Leó p-val (ur. 1048-54). Az önérzetes és féltékeny ~ azonban attól tartott, hogy a p. győzelme esetén az akkor még bizánci D-Itáliát joghatósága alá vonhatja, és ezért székvárosában a latin ktorokat durván bezáratta, a →filioque kérdést támadta, a népnek lázító beszédeket tartott a lat. egyh. szerinte zsidózó szokásai (a kovásztalan kenyér használata az Euch-ban) ellen. Mindezzel meghiúsította a szövetséget. - Leó p. a szövetség megkötésére és a felmerült tanbeli nézeteltérések elsimítására Humbertus de Silva Candida bíb-t, Lotaringiai Frigyes kancellárját, és Pétert, Amalfi érs-ét küldte Konstantinápolyba. - ~ a követektől bizánci stílusú hódolatot várt, elmaradását és a vitairatokat személyes sértésnek vette. A tárgyalások teljesen eredménytelenül végződtek, még a misézést is megtiltotta a követeknek. Erre Humbert kardinális elvesztette önuralmát, szenvedélyes támadóiratot szerk. ~ ellen, kiközösítő bullát írt és azt „videat Deus et judicet” felkiáltással az ortodox papság tiltakozása közepette 1054. VII. 16: a →Hagia Sophia főoltárára helyezte. Válaszul ~ zsinatot tartott és kiközösítette a p. követeit és híveit. - Ezután ~ hatalmi harcokba bonyolódott. Összeesküvést vezetett VI. Mikhaél Sztratiotikosz cs. (ur. 1056-57) ellen, akit 1057. VIII. 31: meg is buktattak. I. Iszaákot trónra segítette (ur. 1057-59), majd ellene fordult, de ez 1058. XI. 8: letartóztatta és Madütába száműzte. **

LThK 1993. VII:235. - Török I:276.