🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keszei
következő 🡲

Keszei Irma Liliosa, KN (Kisköcsk, Vas vm., 1906. okt. 26.-Vásárosnamény, 1986. márc. 31.): szerzetesnő. - 1926. X. 2: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1929. VII. 22: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől Vásárosmiskén egyhközs. nővér.  r.k.

Keszei István (Székesfehérvár, Fejér vm., 1935. júl. 5.-Párizs, 1984. jan. 26.): költő. - 1955: az ELTE lat-m. szakos hallg-ja. 1956. X: Székesfehérvárott részt vett a forr-ban, menekülnie kellett. Belgiumban beiratkozott a lőveni egy-re, 1962: átköltözött Párizsba, nyomdász, majd tisztviselő. Az Ahogy Lehet párizsi irod. lap közölte először verseit, utóbb az Irod. Újság, Kat. Szle, M. Műhely, Szivárvány, s főként a müncheni Új Látóhatár. 1979: Sík Sándor-díjat kapott. - M: Angyali merénylet. Versek. Róma, 1979. - Átkelés. Vál. versek. Székesfehérvár, 1990.  Bo.Gy.

MÉL IV:474. - Borbándi 1992:190. - Nagy 2000:509.

Keszei Margit Julitta, KN (Kisköcsk, Vas vm., 1903. ápr. 2.-Vásárosmiske, 1985. aug. 15.): szerzetesnő. - K. Natália húga, Liliosa nővére. 1926. VIII. 2: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1929. VII. 20: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől Vásárosmiskén egyhközs. nővér.  r.k.

Keszei Mária Natália, KN (Kisköcsk, Vas vm., 1895. febr. 25.-Vásárosmiske, 1981. febr. 15.): szerzetesnő. - K. Julitta és Liliosa nővére. Zsámbékon, 1926. VIII. 2: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1929. VI. 22: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől Vásárosmiskén egyhközs. nővér. r.k.

Keszei Miklós, Frankó, Frankói, Garamkeszi, Kesző, Keszői (†Esztergom?, 1366. dec.): érsek. - A 12. sz: bevándorolt ném. lovagoktól származó, Sopron vm-ben birtokos Frankói család tagja, apja Kelemen. Szalacsi plnos, zágrábi knk., 1349: esztergomi nagyprép. 1350: Abbas, 'apát' melléknévvel említik. 1351: v. valamivel korábban zágrábi pp-ként kapta a kir-tól a Bars vm. Keszőt. Ennek alapján nevezte el Pór Antal (helytelenül) ~nek. - A MA-ban (Frankói Miklósként) 1349-50: a kir. kpna ispánja, titkos kancellár, (uo. Fraknói István szerz-ként). 1350. I. 11: vál., 1350. X. 30-1351. IV. 29: vál. és megerősített, 1351. XII. 9-1367. V. 22: tényl. nyitrai mpp. (1367. II. 10: kalocsai érs-ké kinevezve). - Kollányi szerint 1350. I. 13: mielőtt nyitrai ppségét elfoglalta volna, áthelyezték Zágrábba. - A MA-ban (Frankói Miklós v. nyitrai pp-ként) 1350: vál., 1351. I. 9: vál. és megerősített, II. 27-1356. VIII. 4: tényl. zágrábi pp. (áthelyezve Kalocsára), s mint olyan 1351. XII. 9-1356. IV. 6: kir. alkancellár, (Frankói Miklósként) 1356. VIII. 4: vál. és megerősített, 1356-1358. V. 12. (X. 8.): kalocsai érs. és 1351. I. 11-18: valamint 1358. V. 12-1366. XI. 20: kir. kancellár; az 1358. VIII. 29-i széküresedés után 1358. IX. 9-1359. I. 31: vál. és megerősített, 1358. (X. 8.)-1366. XI. 20: tényl. esztergomi érs. - 1350: elkísérte Nagy Lajost a 2. nápolyi hadjáratában, VIII: Aversában pp-ké szent. Winklernél (Keszei Miklósként) IV. Incének panaszkodott, hogy Kalocsa kietlen helyen települt tp-a alaktalan, vidékiek alig látogatják, ezért évi 4-5 búcsú engedélyét kérte. - Pecsétjének (68x40 mm) képe 1358: a képmező közepén emelkedő kétszintes →tabernákulumot oldalt kváderezett lábazatból induló, karcsú, →vakmérműves pillérek és fiálék bonyolult rendszere veszi közre. Az alsó térben ornátusban álló, jobbjával áldást adó, →pásztorbotot tartó Szt Adalbert. Felül kettős vonalakkal húzott rombuszhálós háttér előtt a megfeszített Krisztus képe. Az építményt apró, →vimpergás részekből épülő →baldachin koronázza. A tabernákulum-építmény előreugró posztamensébe mélyített fülkében térdel ~ érs. balra forduló, keresztet tartó alakja. A fülke aljából háromágú gallyacskák ágaznak ki. Kétoldalt címerpajzsok. Körirata gyöngysoros keretben. - Utóda a titkos kancellárságban 1351. VI. 8: László, Nyitrán 1349: Szigeti István, Zágrábban 1356. VIII. 4: Kanizsai István, a kir. alkancellárságban 1358: Jánoki László, 1358. XI. 9: Kalocsán, a kir. kancellárságban és az 1366. XII. 2-1367. IV. 16: széküresedés után Esztergomban 1367. II. 8: Telegdi Tamás. **

Mendlik 1864:78. (II. Miklós; 1356-58: kalocsai érs.), 28. (35.) (V. Miklós; 1359-66: esztergomi érs.) - Gams 1873:387. (s.v. Nicolaus; 1350. I. 11-1356. X. 21: zágrábi pp.), 372. (1356-58: kalocsai érs.), 380. (1358-1366. VI. utánig: esztergomi érs.) - Schem. Col. 1897:8. (33.) (s.v. Nicolaus II., 1356-58: kalocsai érs.); 1942:16. (33.) (s.v. Nicolaus de Garamkeszi 1356-58: érs.) - Pallas VII:588. (s.v. Frankai) - Kollányi 1900:53. - Pór Antal: ~. Uo., 1904. - Winkler 1929:31. (s.v. Keszei) - Eubel I:197. (1356. VIII. 4: kalocsai érs.), 465. (1358. X. 8: esztergomi érs.) (Szügyi Miklóssal egy személynek vette az áthelyezések szerint) - Mályusz 1984:31. (s.v. Keszei) - Bodor 1984:49. (49.) (s.v. Keszi)