🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kirchner
következő 🡲

Kirchner Béla (Sellye, Baranya vm., 1864. ápr. 29.-Bp., 1944.): kereskedelmi iskolai főigazgató. - Sellyén, Pécsett és Bpen tanult, 1883: tanítói, 1889 és 1892: tanári okl-et szerzett. Sommsich Ödön gr. és Zichy Géza gr. gyermekeinek nevelője, 1892: a szenici áll. polg. isk., 1894: az eperjesi óvónőképző tanára. 1895: a VKM-ben a felső keresk. isk. új szervezési munkáinak közreműködője, 1897: felső keresk. isk. ig., 1899: főig., 1914-23: nyugdíjazásáig az áll. és felekezeti felső ker. isk-k főig-ja. - M: L'enseignement en Hongrie. Paris, 1900. - Földrajz. Felső ker. isk. 1., 2., 3. o. sz. 1-3. köt. Pataki Simonnal. Bp., 1908-11. - Földrajz. Felső ker. isk. 1., 2., 3., 4. r. Komáromi Károllyal. Uo., 1921-22. 88

Deák 1942:233. - Gulyás XVI:514.