🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Koch
következő 🡲

Koch Ernő (Déva, Hunyad vm., 1898-St. Louis, Ill., USA, 1970): festő. - A bpi Iparműv. Isk. grafika szakán 1916-20: Simay Imre és Haranghy Jenő tanítványa. Évekig Észto-ban élt. 1940: a szovjet megszállás elől Ny-ra menekült, 1949: kivándorolt az USA-ba. Chicagóban, majd St. Louisban volt műterme, színes fametszeteivel aratott sikereket. ~ készítette a washingtoni (D.C.) Immaculata Conception National Cathedral lengy. kpnájának freskóit. 88

Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930:85. - Gyimesy Kásás-Könnyű 1977:81.

Koch István, SJ (Zágráb, Horváto., 1904. márc. 31.-Tajvan, 1989. júl. 21.): misszionárius. - 1922. VIII. 14: lépett a JT-ba. Rendi tanulm-ai és pappá szentelése után 1934: érkezett Kínába. 1947: a tamingi m. misszió főnöke, Pekingben otthont nyitott a r. növ-eknek. 1952. XII: kiutasították Pekingből, Hongkongban és Makaóban irodai munkát végzett. 1954: Tajvanra ment, ahol elindította és szervezte a családtervezést a Humanae Vitae enc. alapján, míg a ppi konf. át nem vette az irányítást. r.k.

Cat. SJ 1930:34. (*márc. 1!; 1931; 32; 33. is!); 1942:57. (*márc. 31.); 1949:54. (*márc. 31.) - Önéletr. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)

Koch János Sándor, OFMConv (Pancsova, Torontál vm., 1875. febr. 19.-Eger, 1924. aug. 28.): tanár, igazgató. - 1895. VIII. 31: Egerben lépett a minorita r-be. 1899. VII. 2: Temesvárt pappá szent. Kolozsvárt ném-m. nyelv és irod. tanári okl-et szerzett. Kézdivásárhelyen gimn. tanár s a fiúnev. int. ig-ja. 1911. IX: Gödöllőn gimn. ig., 1919: Miskolcon a fiúnev. int. pref-a. 1920: Egerben hitokt. és hitszónok. - Cikkei: Kézdivásárhely-kántai gimn. értes. (1904: Az alkoholizmus káros hatása a lélekre; 1906: Az erdélyi r.k. Státus kézdivásárhelyi gimn-ának új épülete; 1907: A gimn. öt éves tört.); Székelyföld (1900-11). - M: A Szt Kereszt Őrsége. Írta Leonard. Ford. Kz. 1905. - Szerk. 1911/12: és 1918/19: a Gödöllői Gimn. Értes-t. 88

Schem. OFMConv 1912/13:54; 1918/19:48; 1942:56. - Monay 1953:58. - Gulyás XVI:810. - Értesítők 8:9241-9247.

Koch Lőrinc, Krompachi (Krompach, Szepes vm., 1435 k.-Bécs?, 1473. nov. 11. e.): egyetemi tanár. - 1459. IV: a bécsi egy-en kezdett tanulni, ahol 1461: a m. nemzet meghatalmazottja (procurator). 1462: az egy. tp-ban szónokolt, 1463: a bölcs. kar tanára és hittud. hallg., 1465: innen hívta meg Vitéz Mihály esztergomi érs. (1465-72) a →pozsonyi egyetem egyik hittud. tanszékére. 1469. X-1471. I: a pozsonyi egy. tanára, 1471. II. 3: már hivatali esküt tett, s megkezdte előadásait Bécsben. - Kz-ban maradt Szt Márton pp-ről szóló életrajza (1914: a bécsi skót bencések kvtárában). 88

Ábel 1881:36. - Császár 1914:58.

Koch Monika Rajmunda, KN (Nyomja, Baranya vm., 1902. ápr. 1.-Jászberény, 1977. okt. 9.): szerzetesnő. - 1921. II. 11: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1923. VIII. 23: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.