🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kovacsics
következő 🡲

Kovacsics Balázs, Kovačić (†1530): püspök. - Csak 1530: említik mint boszniai pp-öt, aki a török elől menekülve a Drinába fulladt. Széke 1530-33: vsz. üres, utóda Gamsnál 1540: Skorovics Tamás, Eubelnél 1533: Gentilis Bernát. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:6. (30.); 1862:6. (28.); 1917:19. (31.) (s.v. Kovačić) - Gams 1873:369. (34.) - Eubel III:152. (s.v. Blasius Cavacichius [de Kovachich]; 1530: pp.) - Gašić 1944:24. (24. (39.) (OFM, szendrői pp., 1544-45: boszniai adm.)

Kovacsics József (Vasszentmihály Vas vm., 1919. szept. 30.-): egyetemi tanár, könyvtárigazgató. - 1947: a Pázmány Péter Tudegy-en államtud-ból drált. 1958: kandidátus, 1972: a jog- és államtud. dr-a. - 1940-59: a Közp. Stat. Hiv. díjnoka, min. fogalmazója, osztályvez-h., 1954-59: a Közp. Kvtár ig-ja. 1953-59: a Bpi Műszaki Egy. stat. és település-stat. előadója, 1957-59: a Pécsi Tudegy. Áll. és Jogtud. Kara stat. tanszékvez-je. 1959-89: nyugdíjazásáig az ELTE Áll. és Jogtud. Kar tanszékvez-je, 1963: egy. tanár. - 1961-től a Nemzetk. Népességtud. Unió s ennek Tört. Demográfiai Biz. elnökségi, a Nemzetk. Stat. Int., a Regionális és Városstatisztikusok Nemzetk. Szöv., a Párizsi Stat. Társ., a Nemzetk. Közigazgatástud. Unió M. Nemz. Biz., az MTA Tud. Minősítő Biz. Szociológiai és Demográfiai Szakbiz., az MTA Stat. Biz. tagja, a M. Urbanisztikai Társ. és a M. Közgazd. Társ. Stat. Szakoszt. Informatikai Szekciója elnökségi tagja, a M. Jogász Szöv. Stat. és Szervezéstud. Szakoszt. eln. - M: Város- és községstat. (A 6. és 9. fej. Szalai Sándortól) Bp., 1954. (Szoc. stat. kvtára) - A városgazdálkodás stat. alapjai. Uo., 1955. (Mérnöki Továbbképző Int. előad. 3462.) - A tört. stat. forrásai. Szerk. Uo., 1957. (A KSH és az Orsz. Levtár kiadv.) - A KSH Kvtára évkv-e. Szerk. Uo., 1958-59. - Népességi stat. Egy. jegyz. Uo., 1959. (2. kiad. 1961) - Veszprém m. községeinek demográfiai és településstat. képe. Uo., 1959. - A fiatalkorúak bűnözésének okaira vonatkozó reprezentatív megfigyelések módszereinek kérdései. Uo., 1961. - Igazságügyi stat. Hoóz Istvánnal. Uo., 1961. - Stat. Horváth Róberttel. Uo., 1961. - Stat. Műegy. jegyz. Uo., 1962. - Thirring Gusztáv élete és munkássága 1861-1941. Uo., 1962. - Fiatalkorúak bűnözésének okai. Uo., 1963. - Mo. népessége a honfoglalástól 1949-ig. Szerk., Uo., 1963. (Mo. tört. demográfiája) - Veszprém m. helytört. lex. 1-2. köt. Ila Bálinttal. Uo., 1964-88. (Mo. helytört. lex.) - Településdemográfia. Uo.,1964. - Településstat. Uo., 1964. - Veszprém m. közig. szervezete, település- és népesség fejlődése 1785-1960 között. Uo., 1964. - Az államigazg. munka hatékonyságának elemzésére vonatkozó ténykutatások a Székesfehérvári Városi Tanácsnál. Székesfehérvár, 1965. - Bev. az áll. igazg. stat-ba. Bp., 1966. - A településfejlesztés demográfiai kérdései. Uo., 1966. - Mérés és információ a községi igazg-ban. Uo., 1968. (Közalkalmazottak szakkvtára 15.) - Colloque de Démographie Historique. Szerk. Uo., 1968. (A Népességtud. Kutatóint. Közlem. 21.) - Bev. a szervezéstud-ba. Berényi Nagy Lajossal. Uo., 1970. - Közvéleménykutatás a tanácsi igazg-ban. Székesfehérvár, 1970. - Stat. Egy. jegyz. Bp., 1971. - Az igazg. munka hatékonyságának fokozása operációkutatási módszerekkel. Operációkutatás a gyakorlatban. Pécs, 1972. - Stat. Egy. tankv. Uo., 1974. (3. jav. kiad. 1979) - A tud. kutatás főbb eredményei a Művelődési Min-hoz tartozó egy-ek és főisk-k területén 1969-1972. Szerk. Uo., 1974. - Az egy-eken és főisk-kon végzett tud. kutatások 1969-1973 között. Szerk. Uo., 1975. - Számítástechnikai alapismeretek. Csajkovits Sándorral. Uo., 1975. - A közig. stat-ja és organometriája. Uo., 1977. (Egy. segédkv.) - Bev. az államigazg. informatikába. Uo., 1980. - Stat. módszertan. Dávid Gáborral. Uo., 1981. - Demográfiai tanulm-ok. Szerk. Uo., 1988. - Entwurf eines neuen kommunalpolitischen Konzeptes in Ungarn. Uo., 1991. - Veszprém megye. Szerk. Uo., 1991. (Mo. tört. stat. helységnévtára 1.) - Zala m. helytört. lex. 1. Keszthely és környéke. A stat. adatgyűjtést végezte Kovacsicsné Nagy Katalin. Uo., 1991. - Die Deutschen in Ungarn zwischen 1870-1980. Symposion in Szekszárd. Hrsg. Uo., 1993. - Migration in Hungary between 1500-1800. Uo., 1993. - Vas megye. Közrem. Jeney Andrásné, Tóth Árpád, Kígyósi Attila. Uo., 1993. (Mo. tört. stat. helységnévtára 4.) - Mo. nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának stat-ja 1910-1990. Az 1992. IX. 2-5. Bpi Nemzetk. Stat. Konf. előadásai. Szerk. Uo., 1994. - A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Uo., 1995. - Jogi informatikai okt. Konf. dokumentumok. Szerk. Uo., 1995. - Demográfia. Tankv. Többekkel. Uo., 1996. - Mo. tört. demográfiája. 896-1995. Millenniumi előadások. Szerk. Uo., 1996. - Urbanisation and Demografic Situation in Hungary. Uo., 1997. - Stat. Szerk. Közrem. Kovacsicsné Nagy Katalin. Uo., 1997. - Vas m. település- és etnikai képe tört. demográfiai megvilágításban. Uo., 1998. - Bpen 1986-89(?): a Review of Historical Demography, 1991-: a Mo. stat. helységnévtára és 1991-: a Mo. történeti demográfiája sorozat szerk-je. - Betűjele: K. J. (Jogtud. Közl. 1960, M. Jog 1963). 88

Emlékkv. ~ prof. 70. születésnapjára. Szerk. Lovász János. Bp., 1989.

Kovacsics Mária Natália   →Natália nővér

Kovacsics Stefánia Venancia, KN (Beszterce, Pozsony vm., 1902. szept. 11.-Gyón, 1977. nov. 24.): szerzetesnő. - 1920. VIII. 3: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1923. VIII. 23: tette. Zsámbékon a háztartásban dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.