🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kracker
következő 🡲

Kracker János Lukács, Krakker (Bécs, Alsó-Au., 1717. márc. 3.-Eger, 1779. dec. 1.): festő. - 1738-49: a bécsi akad-n tanult. 1742: Grácban, 1749: Cseh- és Morvao-ban (Prága, Szt Miklós-tp. 2 oltárképe, Nickelsdorf, plébtp. főoltára), 1757-től folyamatosan Mo-on dolgozott. - A pálosok részére 1757: Sasváron oltárképet, Varannón falképet festett (mindkettő elpusztult), 1762-65: Jászón, az új prépsági tp. részére 9 oltár- és 7 freskóképet készített. 1765: gr. Eszterházy Károly egri pp. hívására Egerben telepedett le, ahol 10 freskót, 1765: a régi főtp., 1770: a minorita tp., 1774: a fiúnev. házi kpnája, a kispréposti lak mennyezetképét, 1778: a líceumi kvtár terme képeit festette (ezek között legjelentősebb a trienti zsin-ot ábrázoló, több mint százalakos kép). Az egri egyhm-ben plébtp-ok oltárképein kívül több freskót is festett (régi egri szegyh., egri volt ciszt. tp., ppi nyári palota, Körmöcbánya, Egerbakta), de ezek nagyrészt elpusztultak. A tőketerebesi pálos tp. számára készített mennyezetképeinek ikgr-ja még megfejtetlen. Eszterházy pp-kel már tárgyalt a pápai plébtp. kifestéséről és az egri líceum kpnájának és vizsgatermének freskóiról is, de elkészítésük előtt meghalt. Síremlékét Bezegh András knk. készíttette Bauer György szobrásszal. - Ismertebb művei: Pány, r.k. tp. Szt Katalin-főoltárképe; 1763: Ungvár, r.k. tp. Szt György-oltárképe; 1765: Eger, a ppi házikpna és a szegyh. Mária-kpna mennyezetképe; 1767: a szegyh. szentély mennyezetképe; 1769: ppi palota, szobák freskói és a Szt József Internátus Szt József halála-oltárképe; 1769-70: Eger, jezsuita tp. mennyezetképei; minorita tp. Szt Antal Máriával-főoltárképe; 1770: Tiszapüspöki, r.k. tp. Szt Márton-főoltárképe; 1771: Szihalom, r.k. tp. oltárképei; 1772: Belényes, r.k. tp. oltárképe; Eger, ppi nyári palota freskói; 1773: Jászárokszállás, oltárképek; Eger, szegyh. Szt László és Szt István-mellékoltárképei; Mezőtárkány, oltárkép; 1774: Besztercebánya, r.k. tp. Mária mennybemenetele-főoltárképe; Eger, kisprép. palota mennyezetképe; 1775: Egerbakta, r.k. tp. főoltárképe; Eger, minorita tp. Szt Anna-mellékoltárképe; 1776-77: Aszód, Podmaniczky-kastély mennyezetképe (Az Erény diadala a Bűn felett); 1777: Kerecsend, Mária Jézussal-oltárkép; 1778: Eger, líceumi kvt. mennyezetképe (a trienti zsin.); 1779: Bükkzsérc, r.k. tp. Mater Dolorosa-oltárképe; Devecser, r.k. tp. Szt Anna-oltárképe; Eger, szervita ktori ebédlő freskói; bizonytalan időben: Komárom, jezsuita tp. freskói; Feldebrő, Szt András-oltárkép; Szentistván, Szt István-oltárkép; Körmöcbánya, plébtp. freskói; Sopronkeresztúr, r.k. tp. freskói. Utolsó vacsora, Koldusnő macskával c. képei magántulajdonban vannak. - Képeinek építészeti részeit veje, →Zach József egri festő festette. T.E.

Garas Klára: ~. Bp., 1941. - Garas 1955:228. - Mo. műeml. topogr. VII; VIII. - Heves m. műeml. I, II. - Művészet 1964:12. sz. (Voigt Pál: K. Egerben) - ML 1935. I:596. (*Prága); 1966. II:710.