🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Krusics
következő 🡲

Krusics Péter, lepoglavai, gr. (†Salona mellett, 1537. márc. 12/13.): a boszniai püspökség adminisztrátora. - 1523: klisszai, 1524: zenggi, 1525: esztergomi várkapitányként kapott adományt I. Ferdinándtól. Klisszai várnagy volt, amikor 1529. VII. 3: a kir. kinevezte a boszniai ppség adm-ának, melyet 1532/33?-ig viselt. 1535. XI. 30: már mint gr-hoz írt levelet I. Ferdinánd, utasítva, hogy a Velencétől elvett javakat adja vissza. 1537: a Dalmáciába küldött hadsereg vezére; leromboltatta a Klissza vára közelében, annak zaklatására emelt 2 török erődöt. A hadiszerencse elhagyta, 1537. III. 12: Klissza várát bevették a törökök, menekülés közben túlterhelt hajóját elfogták, ~t lefejezték. 1533: Gentilis Bernát a kinevezett boszniai pp. T.E.

Nagy VI:473. - Hodinka 1898:93. - Margalits I:724; II:715. (s.v. Kruzsics)