🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai kormányprogram
következő 🡲

kassai kormányprogram, 1945. ápr. 5.: Zdenek Fierlinger miniszterelnök (volt moszkvai követ), Klement Gottwald miniszterelnök-helyettes fogalmazványaként kiadott nyilatkozat (benesi dekrétumok néven is említik): a nem szláv csehszlovákiai lakosok kifosztásának és jogfosztásának munkaterve. - A moszkvai csehszl. emigráció fölhívására a szovjet megszállta ter-eken 1944. XII-: helyi nemz. biz-okat, Kassán komm. szervezésű kormányt alakítottak. - A ~ szerint a II. vh. előtti határai között megújuló Csehszl. Közt. a jövőben nemzetállam, a csehek és szlovákok állama, hatalmi szervei a nemzeti bizottságok (ezeket a Szl. Nemz. Tanács 1945. III. 31-i utasítása szerint m. községekben tilos megalakítani). A csehszl. közt. fölbomlásáért a ném. és a m. nemzetrészt tették felelőssé (akaratuk ellenére kerültek ezen államba), megtiltották a m. és a ném. nyelv használatát szóban és írásban, az oktatást (minden szinten) és a kulturális életet (az egyes-eket föloszlatták, vagyonukat elkobozták). - A ~ V. fejezete a „megbízhatatlan” (nem szláv) többségű közs-eket, járásokat nem a választott közig. szervek, hanem kinevezett biz-ok alá rendelte. A VIII. fej. a nem szlávokat megfosztotta csehszl. állampolgárságuktól (kivéve az igazolt antifasisztákat); azokat a m-okat, akik „bűntényt követtek el a köztársasággal vagy más nemzetekkel szemben, főképp a Szovjetunió ellen”, örökre kitiltotta a közt. ter-éről. XI. fej.: földje csak csehszl. állampolgárnak lehetett, a m-ok és ném-ek földjét, gazdaságát elkobozták, ezen földeket belföldi v. „hazahívott” szláv telepesekkel szándékoztak benépesíteni. Mivel a tulajdonos a rendelet után is művelte földjét, tót javaslatra „ideiglenesen” cseho-i munkára rendelték (→kényszerközmunkás, →magyarok deportálása Csehországba), a gazdaságot tót telepesnek adták. XV. fej.: az oktatási és kulturális intézményekből el kellett távolítani a m-okat és a ném-eket, iskoláikat azonnal bezárták. - A ~ot a Szl. Nemz. Tanács intézkedései valósították meg: V. 25: a 44/1945. sz-on elrendelte a m. közalkalmazottak azonnali elbocsátását, V. 31: megszüntette nyugdíjuk kifizetését, VII. 3: a 69/45. sz-on ezt a magánalkalmazottakra is kiterjesztette. VIII. 2: a potsdami értekezlet zárónapján a 33/1945. sz. elnöki dekrétum kimondta, hogy a csehszl. áll. jogi kötöttségek nélkül rendelkezhet a felvidéki m-ok személyével, vagyonával, munkaerejével (úgy, ahogy a nácik rendelkeztek a megszállt ter-eken a zsidókkal). IX. 19: a 71/45. sz. eln. rendelet munkára kötelezett minden állampolgárságától megfosztott személyt (válaszul a potsdami értekezlet m-ok kitoloncolását elutasító határozatára). X. 1: a 88/45. sz. eln. rendelet a m-ok tömeges széttelepítéséről intézkedett: munkára kötelezett minden 16-55 é. ffit és 18-45 é. nőt, akiknek 1 é. (legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítva) kijelölt helyen kellett dolgozni (a 174/1948. sz. rendelet a kényszermunkát 3 é. emelte azzal, hogy az 1 é. alapszolgálatot 1+1 é. meghosszabbította). - 2000. VII. 30-ig sem a cseh, sem a tót kormányok nem hatálytalanították a m-ok jogfosztásának dekrétumait. 88

Zvara 1965:26. - Janics 1979:123. (A béke éve 1945) - Vadkerty 1993:11. - Vadkerty 1996:9. - Vigh 1998:33.