🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus egyetemi mozgalom
következő 🡲

katolikus egyetemi mozgalom: katolikus szellemű egyetemek alapítását és fönntartását kitűző mozgalom a polgárosodó világban. - A 19. sz. 2. felében, az ipari és technikai fejlődés időszakában felértékelődött a tud. szerepe, és minden orsz-ban egyre nagyobb támogatásban részesültek az áll. egy-ek. Az újonnan született közép- és D-eu. áll-okban, de Eu-n kívül is ekkor építették ki a modern egy-eket, amelyeken az áll. által képviselt és elismert szellemben folyt az okt. A liberalizmus egy. pol-jának alappillére a tanszabadság eszméje (a szabad tanítás és tanulás elve) volt, amellyel együttjárt az egy. áll. jellegének, a felekezetektől való teljes függetlenségének követelménye. A →kultúrharc közepette számos eu. és azon kívüli orsz-ban napirendre került kat. egy-ek alapítása. - A legkorábbi kísérlet 1834: Belgiumban történt. Malines-ban (Mechelen) alakult kat. egy., amely 1835: az ősi egy. városba, Lővenbe (Leuven) került és ma is ott működik. A lőveni egy. nem kis harc után elérte, hogy diplomáit az áll. egyetemekével egyenjogúnak ismerjék el, s később az összes alapítás közül a legerősebbnek bizonyult. - Fro-ban is nagy küzdelem zajlott a kat. egy-ek ügyében. 1875: a fr. kormány engedélyt adott kat. egy-ek alapítására, azzal a föltétellel, hogy teol-n kívül még legalább 3 karral kell rendelkezniük. Ezután jöttek létre 1876: a párizsi és lille-i, 1877: az angers-i, lyoni és toulouse-i kat. egy-ek. A kultúrharc során 1880: megvonták ezektől az áll. vizsgáztatás jogát, így ettől kezdve érthetően csökkent a hallgatóság száma, s bár fennmaradtak (a párizsi és toulouse-i Institut Catholique, a többi kar néven), befolyásuk csekély maradt a fr. felsőokt-ra. - A fr-nál jelentősebb kísérlet történt Svájcban, ahol Freiburg (Fribourg) kanton 1889: közpénzből nemzetk. kat. egy-et alapított, kezdetben jogi és bölcs. karral, majd teol-val, amelyet a domonkos r-re bíztak. Az egy. fejlődését a századfordulón a ném-fr. nemzetiségi ellentétek és a domonkos r. vezetés valamint a világi tanárok közötti ellentétek akadályozták. - 1889. XI. 13: nyílt meg Washingtonban az első amerikai kat. egy., kezdetben 3 karral, és igen gyors fejlődésnek indult. - 1910: Buenos Airesben alapítottak kat. egy-et. - A 48-as forr-ak Közép-Eu. nagy részén, így a ném. nyelvter-en is lezárták az ún. államegyház korszakát, és ált. nagyobb mozgásszabadságot biztosítottak a különböző felekezetek számára is. 1848. X: rendezték meg az első ném. kat. napot Mainzban, már a másodikon 1849: Boroszlóban fölvetették egy ném. kat. egy. alapításának gondolatát. Előkészítő biz-ot alakítottak, s Luxemburg városa ajánlkozott is az egy. elhelyezésére.

A porosz kultúrharc kiéleződése után az önálló ném. kat. egy. létesítése egyre kevésbé látszott megvalósíthatónak, s így a törekvés 1882 u. végleg lekerült a kat. nagygyűlések napirendjéről. Bismarck távozása után az 1890-es években konszolidálódott a ném. kat. egyh. helyzete, de ekkorra a kat. egy. pol. már inkább a meglévő áll. egy-eken törekedett a kat. pozíciók erősítésére. Ezt aktív tud. ösztöndíjpol-val és az egyesületi élet fejlesztésével kívánta elérni, s a kat-ok a századfordulóra több egy-en már jelentős befolyásra tettek szert. - A kat. többségű Au-t később érte el az Egyh. hagyományos pozícióit megrendítő eu. válság. Az El Rómától mozg. itt éppen a századforduló éveiben tetőzött, s tömeges elpártolást eredményezett. Au-ban a kat. pozíciók meglehetősen erősek voltak a bécsi és az innsbrucki egy-eken az ottani teol. karok révén. Ennek ellenére az osztr. kat-ok már 1881: megalakították a salzburgi kat. egy. megszervezésére hivatott biz-ot, amelynek célja az 1850 óta csak egy karból, a bencések vezette kat. hittud. karból álló intézmény igazi egy-mé fejlesztése lett volna. Az osztr-ok is igyekeztek a kat. egy. pozíciókat erősíteni, így 1902: alakult meg Au-ban a kat. Egyetemi Egyesület. - 1918: állították fel az újjászületett független Lengyo. első, s máig is működő kat. egy-ét Lublinban. - Létezett az íro-i Dublin kat. egy-e, de ez az egykori mo-i →katolikus egyetemalapítási tervekben nem szerepelt példaként. Sz.L.

Mihályfi Ákos: Kat. egy-ek. Bp., 1898. (Klny. Kat. Szle) - Hanuy Ferenc: Kat. egy. Pécsett. Pécs, 1903. - Hermann, Friedrich: Hoche Schule zwischen den Volluniversitäten. Salzburg, 1964. - Katolicki Universytet Lubelski Lublin, 1968. - Szántó II:481.