🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kettős kereszt
következő 🡲

kettős kereszt (lat. crux gemina), érseki kereszt, apostoli kereszt, pátriárkakereszt: olyan →kereszt, melynek függőleges szárát egy rövidebb és egy hosszabb vízszintes szár metszi. - 1. A felső vízszintes, rövidebb szár a →keresztfeliratot jelképezi, melyet Pilátus helyeztetett Krisztus feje fölé a keresztre. A ~ a 4. sz: szarkofágon jelent meg, vsz. a →Krisztus-monogramból alakult ki. Főként a bizánci és or. műv-ben gyakori. - A 10-11. sz: a pápa előtt vitt ~ (apostoli kereszt) az egyetemes joghatóság jele volt. Hamarosan ugyanilyen értelemben a pápai követek előtt is ~et vittek. Először III. Sándor p. (ur. 1159-81) a salernói érs-nek adott engedélyt ugyanerre, majd sok érs. megkapta a kiváltságot. A 15-16. sz-tól pátriárkai, ill. érseki keresztnek is nevezik, mivel a lit-ban a pátr-t és az érs-et illeti meg. - Bizáncban ~ alakú ereklyetartókban őrizték a Szt Kereszt-ereklyéket. A Ny-ra került ~-ereklyetartók között az egyik legkorábbi a poitiers-i Szt Kereszt ktoré (6. sz.?). A ~ előfordul tp-alaprajzokban is (Cluny, ang. szegyh-ak). - 2. A címertanban a kereszt alapformája kezdetben csak a pápa címerének része volt, a 15. sz: már pp-ök is használhatták. Ekkor a magasabb méltóság megkülönböztetésére az érs-ek és pátr-k címerpajzsaik mögött a ~et használták. Szerepel a jeruzsálemi lat. pátr., a →Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend, a →Szent Lázár Lovagrend, s a 15. sz. végétől a magukat →Bouillon Gottfriedtól származtató lotaringiai hg-ek címerében is. Ez utóbbi az ún. lotaringiai v. litván kereszt, melynek mindkét vízszintes szára egyenlő hosszú. - 3. A Szt Kereszt megtalálására utalva a ~ Ilona csnő és Makariosz jeruzsálemi pp. attrib-a. - 4. A ~ a magyar →koronázási jelvények egyike, bizonyítottan II. András (ur. 1205-35) óta. A m. címerben I. Szt István király (ur. 997-1038) →apostoli királyságának jele. Az ún. kun fejfa is ~ (Kunszentmárton, temető). - 5. Változata a hármas kereszt, mely bizánci és or. ábrázolásokon jelent meg. A 3. vízszintes szár a lábat a kereszten megtámasztó deszka jele (→keresztrefeszítés). A hármas keresztet először VII. Kelemen p. (ur. 1378-94) viselte címerpajzsa mögött, ettől kezdve a pápák attrib-a. **

Bálint-Barna 1994:28.