🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kittimek
következő 🡲

kittimek: a →népek táblája (Ter 10,4; 1Krón 1,7) szerint →Jáván fiainak leszármazottai. - Gör. eredetűek v. a gör-ök elődei, hajósok voltak, s Asszúrt, valamint Hébert szorongathatták (Szám 24,24: rejtélyes szöveg), keresk. kapcsolatban álltak (eredeti hazájukkal?) Tírusszal (Iz 23,1.12), fát szállítottak hajóépítés céljára (Ez 27,6). Aradi eredetű →osztrakon alapján arra lehet következtetni, hogy a júdeai szolgálatban álló gör. zsoldosokat nevezték ~nek. Legvalószínűbbnek azt tartják, hogy Ciprus kis-ázsiai, majd föníciai és végül gör. lakosai voltak a ~. A sziget D-i partvidékén Kittim (Kition) városa is jelentős szerepet játszott. Jer 2,10: a Kittim szigetei (= Ciprus partvidéke?) minden bizonnyal a legnyugatabbra eső vidékekre utal, →Kedár (kelet) mellett. A Szám 24,24-re célozva 1Mak 1,1; 8,5 teljesen önkényesen Macedóniára, Dán 11,30 pedig a rómaiakra vonatkoztatja Kittimet. A kumráni iratok is tartalmaznak ilyen értelmezéseket. Többször említik a ~et (1QM, 1QpHab és más iratok), kittimek Asszúrból (1QM 15,2; 19,10) formában is, sőt a Hab 1,6 említette káldeusok is ~ként jelennek meg (1QpHab). Hogy Kumránban a gör-öket v. a rómaiakat értették-e rajtuk, azt mindig csak a kérdéses előfordulási hely szövegkörnyezete (idő, tér) alapján lehet eldönteni. **

BL:1004.