🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kortan
következő 🡲

kortan (gör. kronológia): az időmérés, az →időszámítás és a történelmi események időrendje meghatározásának tudománya. -1) a csillagászati vagy matematikai ~ az időegységek és a pontos csillagászati idő számítása. - 2) a történeti ~ különböző időszámítási rendszerekkel, kölcsönös átszámításokkal foglalkozik. Feladata az írott forrásokból ismert tört. események összhangba hozása a mért idővel: az események egymáshoz való időbeli viszonyának tisztázásával (relatív kronológia) v. egy esemény időponti távolságának meghatározásával egyezményes időmértékek használatával (→év, →hónap, →nap) egy időbeosztás közkeletű kezdőpontjától (abszolút kronológia). E ~ a történettud. fontos segédtudománya; törvényeinek megszegése hazuggá, hiteltelenné teszi a közölteket (→anakronizmus). - 3. Hazai ~osok: Kerékgyártó Árpád: Mo. tört-ének kézikv-e. 1-3. köt. Pest, 1867. [mutatók nélkül!] - Szeremlei Samu: Mo. krónikája az 1848. és 1849. évi forr. idejéről. 1-2. köt. Uo., 1867. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - Kerékgyártó Árpád: Hazánk évlapjai. Mo. tört-ének kortani átnézete 884-1849. Bp., 1875. [mutatók nélkül!] - Kerékgyártó Árpád: Mo. emléknapjai ezeréves tört-ében. Uo., 1882. (és 1987. [név- és tárgymutatóval]) - Kéry Gyula: A magyar szabharc tört. napi krónikákban (1848. I. 1-XII. 31.) Uo., 1899. [név- és tárgymutatóval] - Mikor mi történt? Beszámoló a 20. sz. érdekes eseményeiről. 2. kiad. Összeáll. Kügyi Virágh László Uo., 1942. [név- és tárgymutatóval] - A Dunatáj. 3. köt. Szerk. Radisics Elemér. A Dunatáj országainak tört. időrendi táblákban. Uo., 1946. (az uralkodók, államfők és 1919 utáni választások mutatójával) - Egyetemes tört. kronológia. 1. köt. Az őstörténettől 1789-ig. Szerk. Makkai László. 2. köt. 1789-1960. Szerk. Pamlényi Ervin. Uo., 1964-67. [névmutatóval] - Negyedszázados harc. A mo-i munkásmozg. tört-ének kronológiája 1919. VIII. 1-1945. IV. 4. Uo., 1975. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - Történeti kronológia. 1. köt. Ókor, kk., újkor. 2. köt. Jelenkor. Bukarest, 1976. [uralkodók, államfők és névmutató] - Új erők születése. A mo-i munkásmozg. tört-ének kronológiája 1868-1919. VIII. 1. Uo., 1979. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - MTK 1981. [névmutatóval] (2. jav. kiad. Uo., 1983. [személy- és helynévmutatóval, az 1918 [1919!] előtt Mo-hoz tartozott helységnevek utódállamokbeli hivatalos névmutatójával]) - A szocializmus útján. A népi dem. átalakulás és a szoc. építésének kronológiája. 1944. IX-1980. IV. (2. jav bőv. kiad.) Uo., 1982. [helynév-, név- és tárgymutatóval; az 1. kiad. Uo., 1968. mutatók nélkül!] - Világtörténet évszámokban. 1. köt. 1789-ig. Összeáll. Engel Pál. 2. köt. 1789-1945. és 3. köt. 1945-1975. Összeáll. Ormos Mária. Uo., 1982. [helynév-, név- és tárgymutatóval] - Szentpétery 1985. - Pók Attila: A nemzetk. élet kronológiája 1945-1985. Uo., 1986. [*mutatók nélkül!] - Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. (Ált. képző isk-k) Uo., 1988. [iskolamutatóval] - Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyh-ak az újkori Mo-on 1790-1992. 1-2. köt. Uo., 1993-96. [a 2. köt. adattár és mutatók] - Magyar külpol. 1956-1989. Tört. kronológia. Összeáll. Nagy Miklós. Uo., 1993. [*mutatók nélkül!] - Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990) (Kronológia) Uo., 1994. (História kvtár kronológiák, adattárak 3.) [névmutatóval] - Magyar tört. kronológia 1971-1990. A függelékben 1992-ig. Összeáll. Seifert Tibor. Uo., 1994. [névmutatóval] - Sipos Péter: Adattár a II. vh. tört-éhez. Uo., 1994. (História kvtár kronológiák, adattárak 2.) [hely- és névmutatóval] - Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953. Bp-Szeged, 1994. (Kisebbségi adattár 1.) [név- és intézménymutatóval] - Cook, Chris-Stevenson, John: Világtört. kézikv. 1914-1993. Ford. Zentai Dénes. Uo., 1995. [névmutatóval] - 1956 kézikv-e. Kronológia. Uo., 1996. [névmutatóval] T.J.P.-88

Gossler, M.: Begriffswörterbuch der Chronologie und ihrer astronomischen Grundlagen. Graz, 1981. - Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás. Bp., 1983. - Szentpétery 1985.