🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kremsieri parlament
következő 🡲

kremsieri parlament, 1848. nov. 25.-1849. márc. 7.: a bécsi forradalmi események elől Alamócra (Olmütz) menekült osztrák császári udvar parlamentje. - A Reichsrat Bécsből való áthelyezésének célja a parlamentarizmus látszatának fönntartása mellett az új birod. alkotmány kidolgozása. A kremsieri érs. palota dísztermében, a liberális Smolka elnökletével ülésezett. XII. 2: cs. kiálványban közölték a ~tel s a monarchia népeivel: a birod-nak új urakodója lett, aki az összmonarchiát át akarja alakítani a valódi szabadság, a népek egyenjogúsága a polgárok törv. előtti egyenlősége, a népképviselők törvényhozásban való részvétele alapján. A 16 részből és 123 §-ból álló →oktrojált birodalmi alkotmány kihirdetésekor a ~et államcsínyszerűen föloszlatták. 88

Vasárnapi Újs. 1888:49. sz. (Bertha Sándor: 40 évvel ezelőtt) - Berzeviczy I:51.