🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lakits
következő 🡲

Lakits György Zsigmond, Lakics, nemesszakácsi (Polanic, Vas vm., 1739. nov. 25.-Pozsony, 1814. jan. 8.): egyetemi jogtanár. - Batthyány Zsigmond gr. jóvoltából a gimn-ot Kőszegen végezte, felsőbb tanulm-ait Grácban és Bécsben fejezte be. Mária Terézia kirnő (ur. 1740-80) kívánságára egyhjogot tanult, annak reményében, hogy Mo-on ő fogja azt előadni. A Theresianumban, 1769: Innsbruckban jogtanár, 1770-80: a nagyszombati tudegy. egyhjog tanára, 1770/71: és 1777/78: a jogi kar dékánja, 1772/73: a tudegy. első világi rektora, egyszersmind az →Egyetemi Könyvtár felügy-je (200 Ft jutalomdíjjal), s ezzel együtt helyezték át Budára. Köszvényes lévén, 1780: nyugdíjazták. ~ volt az egy-en az egyhjog első világi tanára, nyugalmaztatása után is a kar seniora maradt, részt vett annak ülésein. 1784: a helytartótanács tanulm. biz. ülnöke. 1789: az egy. nyomda ig-ja és kv-bíráló. 1797: miután József főhg. helytartónak tanítója volt a m. közjogból és tört-ből, a kir. helytartótanács tanácsosa, udvari tanácsos. Az egyhjogban a németalföldi Van Espen iratai nyomán az uralkodó elvektől sok tekintetben eltérő irányt követő isk. előharcosa Mo-on. Egyhjogi munkáival külf-ön is híressé lett, egyik műve a 19. sz. első évtizedében újabb kiad-ban jelent meg Spo-ban. 1794. V. 26: Nemesszakácsiban birtokrészre nyert kir. adományt és címeres nemes levelet. Betegeskedve 1814 nyarán Pozsonyba költözött. Kvtárát a pozsonyi akad-nak ajándékozta. - M: Juris publici ecclesiastici pars generalis, de ecclesia christiana, potestatisque sacrae cum civili nexu. Viennae, 1774. (Velence, 1781 és 1790) - Praecognita juris ecclesiastici universi. Viennae, 1775. (Velence, 1781 és 1790) - Institutio elementorum juris naturalis. Budae, 1778. - Institutiones juris ecclesiastici. 1-3. köt. Uo., 1779-81. (kz-a a bpi Egy. Kvtárban 1774-84) - Praelectiones canonicae de legitima episcoporum instituendorum ac destituendorum, ratione attemperatae legibus, atque usibus regnorum Germaniae et Hungariae. Viennae, 1783. - Vita comitis Suwarow Rymniskoy. Budae, 1799. - De haereditario succedendi jure ducum primum, deinde regum Hungariae inde ab origine monarchiae usque ad nostra tempora. Liber singularis. Viennae, 1809. - Kritische Recension des Libri singularis, de haereditario succedendi jure ducum primum, deinde regum Hung. Uo., 1809. - Aus der Allgemeinen Literatur Zeitung vom J. 1810. wörtlich abgedruckt, mit Gegenbemerkungen. Uo., 1811. - De potestate et juribus status in bona ecclesiae, et clericorum. Uo., 1811. (névtelenül) 88

Nagy VII:13. - Pauler Tivadar: Egy-ünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1836:17. -: A bpi m. kir. tudegy. tört. Bp., 1880. - Szinnyei VII:659. - Eckhart 1936:668.