🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lakner
következő 🡲

Lakner Ágnes Genovéva, DNAK (*Gilschwert, Au., 1894. ápr. 5.): szerzetesnő. - Kőszegen 1920. XI. 11: lépett a kongr-ba. Uo. tette 1922. I. 18: első, 1925. I. 18: örök fog-át. A kertben és az állatok körül dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után szoc. otthonba került. r.k.

Lakner Endre (Szombathely, Vas vm., 1842. okt. 12.-Szombathely, 1872. márc. 5.): pap. - A gimn-ot és a teol-t Szombathelyt végezte, 1865. IV. 23: pappá szent., 1865-67: ppi szertartó, 1867-72: ppi és házassági törv-széki jegyző. Régészettel is foglalkozott. - Cikke: Archaeológiai Értes. (1872: Iránypontok a vasmegyei régészeti egylet első működése elé) - M: Szt Márton toursi pp. valódi születéshelyének földerítése. Szombathely, 1865. 88

M. Sion 1893:853. - Szinnyei VII:664. - Géfin III:235.

Lakner István (Szentiván, Győr vm., 1821. aug. 18.-Vámosmikola, Hont vm., 1886. dec. 21.): plébános. - A gimn-ot Győrött, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1845. VI. 30: pappá szent. Nagyszombatban hitszónok és karkp., 1847: Esztergomban, 1849: Hédervárott és Léván, 1854: Vámosmikolán plnos. - M: Szózat a serdülő m. ifj-hoz mostani vész-teljes napokban. (Költ.) Magyar-Óvár, 1848. 88

Zelliger 1893:283. - Szinnyei VII:664.

Lakner József (Pest, 1731.-Kalocsa, 1807. jún. 21.): plébános. - Nagyszombatban, a Collegium Rubrorumban tanult. Az esztergomi, majd az erdélyi egyhm. papja. Plnoshelyettes Kolozsváron. Batthyány József érs-kel Kalocsára került, az érs. szertartásmestere. 1762: plnos Hajóson, 1766: Topolyán, 1780: Baján. 1781: Szt Gergelyről nev. kalocsai apát, apostoli protonotárius, Bács-Bodrog vm. táblabírája. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1777. VIII. 7: tb. knk. 1790. X. 29: bácsi, 1794. VI. 9: szegyh. főesp. 1799. X. 4: bácsi kisprép. 1802. V. 11: őr-, 1803. I. 31: éneklőknk. 88

Lakatos 1998:141.

Lakner József (*Egeraracsa, Zala vm., 1910): kántortanító. - Csurgón és Kőszegen tanult, Pacsán, Egyházasfalun (Sopron vm.), Lövőn és Ajkán tanított. Egyházasfalun és Lövőn zenekart és énekkart szervezett és vez. Az ajkai egyhközs. kántoraként 1935: megalakította és vez. az R.k. Ének- és Zeneegyletet, újjászervezte az Üveggyári Férfikart, mellyel I. díjat nyert. - Szerk. 1937. III. 28-IX. 19: a devecseri Somlóvidék hetilapot. - Álneve: Dalányi Lakner József (Somlóvidék). 88

Molnár 1936:432. - Veszprém m sajtóbibliogr. 1957:74. (193.) - Gulyás XVII:908.


Lakner Ferenc (1912–1975): áldozópap. – Kisgyermek korától papnak készült, 1936: szent. föl. 1950-ig a bp-ferencvárosi Szt Vince pléb. kp-ja, közben 1940–45: plnos a Felvidéken, ahol a csehszl. hatalom visszatérésekor sem hagyta el híveit. 1944–48: a bpi →Ranolder Intézet hittanára is. 1950: kp. Bp-Szt Teréz pléb-n. Külön figyelmet fordított az elvált házasok lelkipásztori gondozására. 1956: Párizsban munkás-pap. 1963 e. Afrikába ment, az Egyenlítő vidékén, mali négerek között kpnát épített. Szegénységben, rendkívül igénytelenül élt. **

Németh 2001:112.