🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lambeth Quadrilateral
következő 🡲

Lambeth Quadrilateral: négy alaptétel, melyeket eredetileg az Amerikai Protestáns Episzkopális Egyház 1886: chicagói konvenciója fogalmazott meg. Az 1888. évi →Lambeth-konferencia, kissé módosított szövegezéssel, az anglikán egyházak közös alapelveként fogadta el őket. - Ezek: 1. Az ó- és úsz-i iratok, mint a hit legfőbb mércéi, közvetítenek mindent, ami az üdvösséghez szükséges; 2. Az apostoli hitvallás és a niceai hitvallás elfogadása a keresztény hit alapkövetelménye; 3. Krisztus személyesen két szentséget rendelt el, a keresztséget és az úrvacsorát, melyeket Krisztus saját szavaival és eredeti formájukban kell kiszolgáltatni; 4. Az ősi, hagyományos értelemben vett püspöki tisztséget eredeti formájában, de a népek változó, helyi igényeihez igazítva kell kiszolgáltatni. - Más anglikán megnyilatkozások bizonyos vonatkozásokban (szentségek, hitvallások, első ökumenikus zsinatok kérdései) kibővítik a ~ értelmezését. N.D.

LThK VII:760. - NCE VIII:345. - The Oxford Dictionary of the Christian Churches. Ed. F. L. Cross-E. A. Livingstone. Oxford, 1983:795.