🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lapai
következő 🡲

Lapai István (†1374 k.): megyéspüspök. - Az esztergomi egyhm. klerikusa. Egyhjogi tanulm-ai idején, 1357: esztergomi őrknk. s egy másik knk. javadalom birtokosa. Nagy Lajos közbenjárására megkapta az óbudai prépságot, ekkor lemondott az őrkanonokságról. A MA-ban 1368. VI. 28-IX. 8: vál. és megerősített, 1369. I. 2-1374. VII. 6: tényl. szerémi mpp. - Széke 1374. IX. 12-1376. III. 8: üres, utóda 1375. I. 10: János, András fia. T.E.

Gams 1873:378. - Bunyitay II:99. (szerinte Báthori István, a Gutkeled nb. Jánosnak, András váradi pp. fivérének fia, aki 1357-66: váradi knk. és homorogi főesp. volt, „...azon Istvánnal, ki épen e korban nyeri el a szerémi püspökséget... összeköttetésbe hozható. 1366.”) - Schem. Mv. 1896:120. - Kollányi 1900:60. (s.v. István, nemes Lóránt Olivér fia) - Schem. B-D-S. 1900:45. (22.) - Eubel I:454. (1368. VI. 28: erősítette meg V. Orbán) - Gašić 1944:54. (24.)