🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laplace
következő 🡲

Laplace, Pierre Simon (Beaumont-en Auge, Normandia, 1749. márc. 23.-Párizs, 1827. márc. 5.): matematikus, fizikus, csillagász, filozófus és politikus. - Parasztcsaládból származott, a beaumont-i katonai isk-ban tanult. D'→Alembert ismerte fel mat. tehetségét, támogatásával lett a katonai isk. matem. tanára. 1794: az újonnan létrehozott École Normale Superieure prof-a, 1795: a Mértékügyi Biz. tagja, 1799: rövid ideig Napóleon első konzul belügymin-e. 1814: a Bourbon-restauráció után őrgrófi címet kapott, 1816: a Fr. Akad. tagja. - Fontos eredményeket ért el a differenciálegyenletek elméletében, és ezeket is felhasználva jelentős felismerésekre jutott az elméleti fizikában, különösen az égi mechanikában. Exposition du Système du Monde (1796) c. tanulmányában továbbfejlesztette Kantnak a Naprendszer keletkezéséről 1755: alkotott elméletét. Kant egy eredetileg hideg, majd ütközések révén fölmelegedő és a gravitáció miatt összesűrűsödő meteorit-halmazból indult ki, ~ szerint viszont a Naprendszer egy világűrbeli forró, forgómozgást végző gáztömeg lehűlése, összehúzódása, ezáltal forgásának felgyorsulása, majd körgyűrűkre tagolódása és bolygókká darabolódása útján keletkezett (Kant-~-elmélet). - Traité de méchanique céleste c. művében (1799-1825) a bolygómozgásokra vonatkozó saját eredményeit és kora ismereteit összegezte. - ~ valószínűségszámítással kapcsolatos munkája a Théorie Analytique des Probabilités (1812). A korabeli (és a 20. sz. természettud. által már meghaladott) mechanikus termtud-os felfogás szellemében született ~ azon nézete, hogy ha ismernénk a jelenben a világ valamennyi részecskéjének helyét és sebességét, a mozgásegyenletekből a világ jövőjét és múltját egyértelműen meghatározhatnánk, azaz a világ determinált; mi ugyan korlátaink miatt képtelenek vagyunk a jövő feltárására, de egy képzeletbeli, felmérhetetlenül sokat tudó és gyorsan számoló lény, a „~-démon” ki tudná számítani a világ jövőjét. Osztozott kora hitetlenségében: a mechanikus felfogásból következő híres mondása szerint a világ megértéséhez nincs szüksége Isten létének feltételezésére. V.Lá.-N.D.

NCE VIII:383. - Simonyi 1981. - Gazda-Marik 1986.