🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laszkallner
következő 🡲

Laszkallner Antal (Veszprém, Veszprém vm., 1774. máj. 9.-Veszprém, 1854. ápr. 30.): kanonok. - A gimn-ot Veszprémben, a fil-t és teol-t Pozsonyban végezte, 1797. IX. 8: pappá szent. Veszprémben kp., 1801. IV. 30: Nagyvázsonyban, 1811. IV. 30-1819. IX: Sümegen plnos, 1811. V. 1: ker. esp., 1819. VII. 17: tb. knk., 1819. V. 5-1831. IX. 2: veszprémi plnos és szem. lelkiig., 1832. II. 10: veszprémi knk., XII. 4: pápai, 1834: somogyi főesp. 1842. X. 29-1844: szem. ig. 1843. V. 16: szegyh. főesp. és hántai prép. - Sümegen kezdeményezésére 1818: épült a temetőkpna, Veszprémben a céhek útján kötelezte a kat. inasokat, hogy minden vasárnap du. hitokt-ra menjenek. A Dávid-árvaház, melynek 1842: ig-ja, hagyatékából 7115 Ft-ot kapott. Kv-eit mind névtelenül, saját költségén adta ki, s a nép között szétosztotta. - M: Regulae politico-morales vitae socialis recte instituendae. Buda, 1824. (lat-ul és m-ul) - A társaságos életet jól elintézni tanító pol-erkölcsi Rendszabások. Pest, 1824. (lat-ul és m-ul) - Értekezés a kv-olvasásról. Uo., 1832. - Az Istenhez ájtatosan emelkedő szívnek ömlengései... (Imakv.) Veszprém, 1841. - Istenhez vezető gyermekkalauz. Imakv. Uo., 1843. - Erényképző olvasókv... Uo., 1844. - A nyilvános első és másodrendű oktatásnak igaz elvei. C. v. Bommel után. Uo., 1847. - P. Ventura halotti beszéde... Ford. Uo., é.n. - Az 50. zsoltár magyarázata. Uo., é.n. - A legfölségesebb oltári Sztségnek imádása. Uo., 1851. - Kz-a a M. Nemz. Múz-ban: Némely ritkább m. szavak helyes kiejtésük és közmondások gyűjt-e. Veszprém, 1819-45. 88

Pauer 1847:485. - Szinnyei VII:815. - Pfeiffer 1987:161.