🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Leleszi
következő 🡲

Leleszi János, SJ (Beregszász v. Lelesz, Zemplén vm., 1548 k.-Loretto, Itália, 1595. febr. 26.): az első jezsuita Erdélyben. - Egerben egyhm-s pappá szent., 1564. IX. 24: Nagyszombatban belépett a JT-ba. Prágában, Innsbruckban, Münchenben és Dillingenben tanult. 1575. V. 29: Eichstättben pappá szent. 1575: Bécsbe rendelték, hogy Alfonso →Pisával együtt előkészítse az →erdélyi misszió megszervezését. Rtársával, Törös Györggyel meglátogatta a határmenti m. falvakat, és az ott látott testi-lelki nyomorúság megérlelte lelkében missziós hivatását. 1578: Egerben hitszónok. Bécsi magyar-ellenes elöljárója akarata ellenére Erdélybe szökött. 1579: Nagyváradra, Kolozsvárra, majd Gyulafehérvárra ment misszion-nak. 1579-89: →Báthori Zsigmond nev-je. Utolsó fog-át 1585. XI. 29: tette Kolozsvárott. A romokban heverő erdélyi kat. egyh. helyzetéről és a mo-i állapotokról megrendítő beszámolókat írt Rómába. A prot. tört-írás tévesen nevezi ellenreformátornak, mert ~ nem tett mást, mint küzdött a törv-ekben biztosított vallásszabadságért. Eredeti okiratok igazolják, hogy csak a fejed. parancsára vett részt →Dávid Ferenc perében, de nem kívánt vitába szállni vele. Báthori Kristóf fejed. gyóntatója, szemtanúja halálának. Temetésén ~ mondta a gyászbeszédet. 1581: 600 székelyföldi község lelki kormányzójává választották. Tanácsára elűzték a prot. prédikátorokat, ezért egy előkelő prot. nő megmérgezte. ~ nem halt meg, de haláláig tartó betegséget kapott. 1588: Kisvárdára, 1589 őszén Bécsbe menekült. Orvosai tanácsára a Pádua melletti fürdőkben gyógyíttatta magát, 1593. IX: Lorettóba költözött. B.Sz.

Velics I:101. (Prágában lépett a JT-ba) - Polgár, Ladislaus: Bibliographia de historia Soietatis Jesu in regnis olim corona hungarica unitis (1560-1793). Roma, 1957:125. - Monumenta Antiquae Hungariae. Ed. L. Lukács. I-III. Roma, 1969-81. (MHSJ 102, 112, 121)