🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lendvai
következő 🡲

Lendvai Benedek, Osl fia (†1244. okt. 31. előtt): megyéspüspök. - Az Osl nb. Osl comes fia. IV. Béla kir. gyermekkori barátja volt. Tud-okban képzett, talán a párizsi egy-en tanult. A MA-ban 1225: esztergomi knk., 1231: vál. váradi pp., Ugrin kalocsai érs. fölszent., de IX. Gergely a kápt. kisebbsége által megválasztott p. szubdiákonust, Primogenitust ismerte el, ~et kiközösítette. ~ megmaradt ppi székében, 1231-1243. VII. 11: tényl. váradi mpp. 1241 tavaszán sereget vezetett a kir. táborába a tatárok ellen. Útközben kisebb csapatot legyőzött, de Eger felé menet seregét szétverték. A Dunántúlra, majd a kir. családjával Dalmáciába menekült. 1242. VIII. 14: vál., 1243. VI. 5: tényl. győri mpp., VII. 13: kapta II. Ince megerősítő bulláját. - Utóda Váradon 1244. VI. 15: Vince, Győrött 1244. X. 31: széke üres, utóda 1245. IX. 7: Artolf. 88

Mendlik 1864:70. (1243-44: győri pp.), 82. (1233-42: váradi pp.) - Gams 1873:384. (1233-1243. VII. 11: váradi pp.), 373. (1243. VII. 11-1244: győri pp.) - Bunyitay I:99. - Schem. Mv. 1896:80. - Kollányi 1900:7. - Schem. Jaur. 1968:29.

Lendvai Gyula, SDB (Gógánfa, Veszprém vm., 1903. júl. 27.-Veszprém, 1979. ápr. 20.): nevelő, kántor. - 1923: a szentkereszti int. növ-e lett. 1925. VII. 24: lépett a r-be. A teol-t Esztergomtáborban végezte. 1934. VI. 24: pappá szent. Visegrádon, Óbudán, Esztergomtáborban, Gyulán, Szombathelyen, Tanakajdon és Nemeslődön nev. 1950: Búcsú lelkésze, 1951 után Gógánfa, Zalaerdőd, Dabronc, Keléd, Hetyefő kántora.  **

Szolg. 1981. 51:104.

Lendvai (1890-ig Lindscheid) Hugó Márton, OSB (Tardos, Komárom vm., 1863. dec. 21.-Celldömölk, 1922. nov. 21.): gimnáziumi tanár. - 1871-74: az esztergomi bencés gimn-ban tanult. 1885. VIII. 2: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. A bpi tudegy-en mennyiségtan-termtan szakot végzett, 1890. VII. 2: ünn. fog-at tett, VII. 6: pappá szent. Pápán, 1894: Győrött gimn. tanár. - Írása: pápai bencés gimn. értes. (1893/94: Az elhajlási tünemények elmélete Frauenhofer módszere szerint végzett mérési kísérletekkel) - M: Rajzoló geometria. 1. r. Planimetriai alaktan a gimn. 1. o. sz. 2. r. Stereometria gimn. 2. o. sz. Bp., 1904-05. (2. kiad. Uo., 1908-10) - Uaz. Konstruktív planimetria a polg. fiúisk. 3. és 4. o. sz. Uo., 1906. - Uaz. Konstruktív planimetria a gimn. 3. és 4. o. sz. Uo., 1906. (Új kiad. Uo., 1923) - Uaz. 2. r. Stereometria és perspektíva. A polg. leányisk. 3. és 4. o. sz. Pentsy Józseffel. Uo., 1907. - Uaz. Sík- és térmértan. A polg. leányisk. 1-4. o. sz. 3. kiad. Uo., 1909. 88

Rajner 1893:99. - Balogh 1939:37. - PN 1986:139. (977.) - BM 495/890. sz.

Lendvai (családi neve: Lehner) István (Bp., 1885. júl. 5.-Szombathely, 1945. márc.): újságíró. - Kalocsán tanítóképzőt végzett, majd Szegeden és Bpen újságíró, egyszerre több lap munk. Részt vett 1918. XII. 2: a Mo. Területi Épségének Védelmi Ligája és Ébredő M-ok Egyesülete alapításában. Éveken át a Társad. Egyesületek Szöv-ének alelnöke. Az I. vh. után a „keresztény-nemzeti” irányzat képviselője, a korszak jellegzetes alakja. 1919 őszétől az Új Nemzedékbe és a Közp. Sajtóváll. más lapjaiba írt, 1923: Cegléden fajvédő programmal ogy. képviselővé választották. A Magyarság, 1938. VIII-1944. III: a Mai Nap és a M. Nemzet főmunk., a ném. fasizmust bíráló cikkeket ír. 1944. VII. 18: letartóztatták, kiszabadult. 1945. I. 18: Balatonszepezden a nyilasok elfogták, Tapolca, Zalaegerszeg után Szombathelyen bebörtönözték. II. 18: sajtóhírek szerint elengedték, de nyoma veszett, vsz. a nyilasok megölték. - Hírlapi cikkeit maró szatíra jellemzi. Verseit jórészt az Élet és a Nyugat közölte. Tüzes pátosza, erős ritmusérzéke, élénk vizuális fantáziája gyakran kölcsönöz egyéni hangvételt költeményeinek. - M: Róma nagysága és hanyatlása. Írta G. Ferrero. 1-6. köt. Ford. Lakatos Lászlóval. Bp., 1914-16. (Világkvt. 22-24., 30-32) (2. kiad. 1922) - Fáklyafüst. Versek. Bp., 1918. - Heliogabalus. Írta L. Couperus. Reg. Ford. Uo., 1918. (A Kultúra regénytára 8.) (2. kiad. 1921) - Tűz. Írta H. Barbusse. Reg. Ford. Uo., 1918. (4. kiad. 1920) - A halál diadala. Írta Gabriele D'Annunzio. Reg. Ford. Uo., 1919. (A Kultúra reg-tára 36.) (2. kiad. 1926.) - Egy élet regénye. Írta Maxim Gorkij. Ford. Uo., 1919. (A Kultúra reg-tára 39.) - Köszöntő. Bp., 1920. - Szüreti versek. Bp., 1925. - A rémületes arc. Írta E. Wallace. Reg. Ford. Uo., 1928. - Az elválasztó fal. Írta F. L. Barclay. Reg. Ford. Uo., 1929. - Ház, amelynek nincsen kulcsa. Írta E. D. Biggers. Reg. Ford. Uo., 1930. (Pengős reg-ek) - A végvidék légiója. Írta Zane Grey. Reg. Ford. Uo., 1930. - A besúgó. Írta E. Wallace. Reg. Ford. Uo., 1930. (Pengős reg-ek) - A hallgatag emberek völgye. Írta J. O. Curwood. Reg. Ford. Uo., 1931. - A két virág szerelme. Írta J. O. Curwood. Reg. Ford. Uo., 1932. (Félpengős reg-ek) - A kir. csendőr tréfája. Írta J. O. Curwood. Reg. Ford. Uo., 1932. (Uaz) - Judit, a hegyek leánya. Írta J. Gregory. Reg. Ford. Uo., 1932. (Pengős reg-ek) - Koszorú 1912-1932. Versek. Uo., 1933. - Árnyék a tanyán. Írta J. Gregory. Reg. Ford. Uo., 1934. (Dekaro kv-ek) - Róma tornyai alatt. Mozaikok az örökvárosból. Uo., 1934. - A tigris. Írta O. G. Baxter. Ford. Uo., (1935) (50 fill. reg-ek) - Futótűz. Írta Zane Grey. Reg. Ford. Uo., 1935. (Pengős reg-ek) - Nem halt meg?! Írta J. O. Curwood. Reg. Ford. Uo., 1936. (Pengős reg-ek) - Az aranyhurok. Írta J. O. Curwood. Reg. Ford. Uo., 1938. - Világ és magány. Uo., 1938. - Lelkek harca. Írta C. F. Cushman. Reg. Ford. Uo., 1940. (Nyári útitárs) - Mr. Moto közbelép. Írta J. P. Marquand. Reg. Ford. Uo., 1940. (Pengős reg-ek) - Falstaff. A IV. Henrik 1. és 2. r-nek összevont formája. Írta W. Shakespeare. Ford. Brassai Richarddal. Uo., 1940 k. - Örök ünnep. (Összes versek) 1940. - A vadon hazahív. Írta J. O. Curwood. Reg. Ford. Uo., 1941. (Pengős reg-ek) - A dzsungel pokla. Írta R. Campbell. Reg. Ford. Uo., 1941. (Pengős reg-ek) - Betty, az önfejű. Írta W. M. Raine. Reg. Ford. Uo., 1942. (Pengős reg-ek) - A néma vitorlás. Írta M. G. Eberhart. Reg. Ford. Uo., 1943. (Palladis reg-tár) - A 13-as számú ház. Írta E. Queen. Reg. Ford. Uo., 1943. (Palladis reg-tár) - Álnevei és betűjegyei: Csongor (Alkotmány, 1915-16; Új Nemzedék, 1915-18; P. Napló, 1918); Hungarus (Élet, 1909-12; lendvai (M. Nemz. 1938-44; Lendvai (uo. 1939-41; Lendvai István (1918-tól írói neve); l.i. (Élet, 1913; Új Nemzedék, 1914 és szegedi lapokban 1911-12; M. Nemz., 1938-44); Litván (Élet, 1912-); Litván István (Mo., 1915); L-n (Alkotmány, 1915; Új Nemzedék, 1914); Nomád (Magyarság, 1936; M. Nemz., 1938-44); René (szegedi lapokban 1911-12). 88

M. társad. lex. 1930:342. - Vigilia 1939:223. (Baráth Ferenc) - Ker. m. közél. alm. I:598. - Kis Újság 1945. VI. 27. - Kossuth Népe 1945. VI. 27. (agyonverték a nyilasok 1944. dec. elején) - MIL II:31. (†Szombathely, 1945. márc. vége) - MÉL II:57. - Gulyás 1956:590. - Gulyás XVIII:197. (*1888)

új


Lendvai Anna Mária SZLT (Kisfalud, Sopron vm., 1915. szept. 22. –Bp., 2009. szept. 27.): szerzetesnő. – Apja bognár, anyja htb. ~ 4 polg. után 1942. VIII.1: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1948. III. 19: tette. A Mosonyi ú. rendőrkórház konyháján dolg. 1950: Bpen gyermekgondozó egy családnál. 1954–75: a véradó közp-ban dolg. 1971: nyugdíjazták. 1975–86: Kisfaludon betegápoló, 1986–94: testvérénél a háztartást vezette. s.k.