🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lenhardt
következő 🡲

Lenhardt Vilmos (Bp., 1929. nov. 14.-): teológiai tanár. - 1948: a ciszt. rend bpi Szt Imre Gimn-ában éretts. A teol-t Bpen a KPI-ben végezte, 1953. VI. 14: szent. pappá. 1959: teol. dr. - 1954: Balassagyarmaton, 1956: Bp-Csillaghegyen kp. 1964: kvtáros okl-et szerzett, az esztergomi hittud. főisk-n a fundamentális és szoc. teol. tanára. 1974: az Esztergomi Prímási Simor Kvtár kvtárosa, melyet teljesen újrakatalogizált. 1976: h. rektor. 1966-77: az Érs. Főszentszék, 1977: a Prímási Főszentszék bírája. 1981-től nyugdíjazásáig a hittud. akad. szociálteol. tanszékének r. tanára, vallásszociológiát és ökumenizmust is tanított. 1980-: a lev. tagozat tanára is. 1984: a Hittud. Kar kvtárának ig-ja. - 1977: tb. knk., 1988: c. apát. - 1973: a Societas Ethica nemzetk. szociáletikai társ., 1983: a M. Szociológiai Társ., 1998: a bécsi Verein zur Förderung der Kath. Soziallehre, az Ökumenikus Baráti Társ. tagja. - Lexikonunk munk. - Fm: Theologia fundamentalis. Tankv. 1-2. köt. Esztergom, 1971. - A kinyilatkoztatás elméletéről. Eger, 1972. - Az Érs. Simor Kvtár (Prímási Kvtár) raktárkv-ei. 1-21. köt. Bp-Esztergom, 1975-81. - Az Érs. Simor Kvtár (Prímási Kvtár) védett kv-einek jegyzéke. 1-2. köt.Uo., 1975-81. - Szociálteol. III-IV. szemeszter. Tankv. Bp., 1994-95. - Uaz I-II. szemeszter. Uo., 1995-96. -Vallásszociológia. Jegyzet. Uo., 1997. - Ökumenizmus. Keresztény egységtörekvések. Uo., 1998. - Solidarität und Sozialstaat. Bp-Bécs, 2000 (Solidarität und Sozialstaat). - Mivégett vagyunk? Bolberitz-emlékkv. (Habermas elmélete a társad. nyilvánosságról) Bp., 2001.  s.k.