🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lessenyey
következő 🡲

Lessenyey Ferenc (Őrdarma, Ung vm., 1841. nov. 23.-Szatmárnémeti, 1913. ápr. 10.): teológiai tanár, műfordító. - A gimn-ot Ungvárt és Szatmárnémetin, a teol-t Esztergomban végezte. 1866. VII. 25: pappá szent. A bécsi Augustineumban tanult tovább. 1868: Szatmárnémetin a szem. pref-a és h. hittanár, 1871: r. hittanár. 1872: Bécsben teol. dr., majd a szatmári szem. erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanára. 1895: tb. knk., 1901: knk. és egyhm. tanfelügy., 1904: p. prel., 1906: protonot. - M: Kat. alapelveken nyugvó ált. szentírási magyarázattan. Írta G. J. Güntner. Ford. Szatmárnémeti, 1880. - November hava, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek emlékének szentelve. Írta S. Dosenbach. Ford. Uo., 1881. - Májusi ájtatosság. Elmélkedések szűz Mária élete fölött. Ford. Uo., 1883. - Jézus Szentséges Szívének tisztelete. Papok és papnövendékek sz. Írta H. Noldin. Ford. Uo., 1885. - Szuz Mária az ifjúság példaképe. Uo., 1894. - A jegyesek vizsgálata. Uo., 1900. - A Szatmári Egyhm. Szent éve 1904. Uo., 1905. - Hitoktatástan. Kivonat A. K. Adler kv-éből. Uo., 1905. B.L.B.-88

Szinnyei VII:1118. - Schem. Szat. 1904:414; 1907:144; 1916:48. - Egyh. Közl. 1913:16. sz. - Gulyás XVII:997.