🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lethenyei
következő 🡲

Lethenyei János (1723.-Szigetvár, 1804. okt. 31.): plébános. - 1755: Faddon adm. 1761: pincehelyi, 1773. VII. 28: dombóvári, 1774. IV. 20: szigetvári plnos. - M: A Szt Háromságnak... keresése a Szent Háromság congregatiójának főünnepén. Buda, 1758. - Princeps Maximus. Buda, 1765. - A szeretet kötele. Pécs, 1780. - Galanthai gróf Eszterházy Pálnak. Uo., 1781. - A zsidóknak szokási és szertartási. („Medicei Pál” ol. munkájának lat. ford. nyomán) Uo., 1793. - Apopthegmata, az az ékes és éles rövid mondások. Uo., 1785. (Erasmus művének ford.) - Első remete Szt Pálnak... élete. (Verses ford.) Uo., 1781. - Anonymus, az az Bela királynak nevetlen író deákja. Ford. Pest, 1790. - A szentséges Szűz Máriának köszöntése. Uo., 1790. - Második Lajosnak... a mohácsi harczon történt veszedelme... egy toldalékkal a török uralkodásnak kegyetlenségéről. (Brodarics István művének ford-a) Buda, 1795. 88

Szinnyei VII:1128. - Ványi 1926:521. - KL III:192. - MIL II:38.