🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Levakovics
következő 🡲

Levakovics Rafael, OFM (Jaszka, Zágráb vm., 1590 k.-Róma, 1650): címzetes érsek, történetíró. - Kora ifjúságában lépett a ferences r-be, amely 1622: egy ószláv nyomdával Rómába küldte. 1625: a Sztszék mo-i megbízottja azzal a titkos utasítással, hogy tájékozódjon az egyes ppségek jövedelméről. VIII. Orbán megbízta a glagolita egyh. kv-ek sajtó alá rendezésével. 1635: Vinkovics pp. meghívására Zágrábba ment az egyh. unió ügyében, ő ajánlotta ~ot a kir-nak és Pázmánynak, így lett 1636(?): zágrábi knk., főesp. és 1637. V. 2-1638. IV: szendrői cpp. A zágrábi kápt. nem ismerte el knk-nak, s a főesp. javadalmat megtagadta a szegénységi fogadalmat tett ~tól. 1638: a p. kúria titkos megbízatással Ném-, Orosz-, Lengy- és Mo-ra küldte; itt tanulmányozta a m. kir. →főkegyúri jogát, milyen jogcímen nevezi ki a cpp-öket. A m. koronához tartozó 44 főpapi széket állapított meg: a velencei uralom alá került dalmáciai ppségekre a kinevezéseket a Sztszék, a töröknek hódolt ter-ekre a kir. adta. A Sztszék a korbáviai, szerviai, svidnici és szendrői ppségekre a kinevezési jogot magának tartotta, ennek eredménye a nézeteltérésen kívül a kettős kinevezés volt. Vinkovics közbenjárására (akinek helynöke lett) ~ 1639 k. megkapta a korbáviai cpp-séget, s a mpp. átengedte neki Poljana és Blagusa birtok jövedelmét. Ebben az időben kutatott a zágrábi ppi levtárban (a kápt-éba nem engedték belépni). 1640: Vinkovics ~ot ajánlotta horváto-i g.k. pp-nek, de nem lett az (bár a p. kúria 1641. VII. 2: megerősítette), mivel III. Ferdinánd Petrovicsot székéről nem mozdította el. 1641: Rómába ment, ahol Illyria ált. tört-éhez gyűjtött anyagot. Szláv egyh. műveket adott ki glagolita betűkkel. 1644: a hamisított Szilveszter-bulla másolatát ~ adta át →Inchofer Menyhért SJ-nek, aki forráskiadványában kinyomatta. X. Ince 1647. V. 27: ochridi c. érs-ké nevezte ki. Azt a gyanút, hogy a Szilveszter-bullát ~ koholta v. legalább egy részét meghamisította, Fraknói Vilmos eloszlatta (→Marnavics Tomkó János). - M: Nauk karstyanski. Róma, 1628. - Azbuki-vidnik slovinskij ize psaltevic. Uo., 1629. - Missale Romanum slavonico idiomate. Uo., 1631. - Breviarium... Uo., 1635. - Ispravnik za erei... Uo., 1635. - Utóda a korbáviai c-en 1653 k. Salix János, az ochridi érsségben 1651. II. 27: Bogdán András. 88

Matković 1888:LXVIII. (614.) (s.v. Levaković, 1653: zágrábi knk.) - Fraknói 1895:361. - Margalits 1900:117. - Eubel IV:67. (s.v. Levacovich; *1601 k., †1650) - Szt Ferenc 1926:494. (s.v. Levacovich) - Galla 1940:188. - Artner 1973:276.