🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liafwin
következő 🡲

Liafwin (óangol 'kedves barát'), Lebuinus (lat.), Lebwin, Szt, OSB (†Deventer, 780 k.): misszionárius. - Bencés szerz-ként Riponban szent pappá. Szt Bonifáccal együtt indult a kontinensre, Szt Willibrord munkáját folytatván a →frankokat és a →szászokat térítette az Isel folyó vidékén. 754 u. Szt Gergely utrechti pp. Willibrord egyik tanítványával a →frízekhez küldte. ~ pártolókat szerzett, akik segítségével 776 k. Deventerrel szemben a folyóparton kpnát, majd Deventerben tp-ot épített. E tp-ot a vesztfáliaiak felgyújtották, de ~ újraépítette. Teljes liturgikus öltözékben, egyik kezében a kereszttel, a másikban az evang-mal megjelent a szász főemberek Marklóban évente megtartott gyűlésén. Elmondta, hogy Isten üzenetét hozza, aki megkönyörül rajtuk és megoltalmazza őket, ha elfogadják Isten parancsait. A fiatalabbak meg akarták ölni, de ~nek sikerült elmenekülnie. Később elfogadták Isten küldöttének, s ettől kezdve háborítatlanul hirdethette az igét a szászok lakta területeken. - Halála után a saját tp-ába temették Deventerben. A szászok fölégették a tp-ot, hogy a testet megsemmisítsék. Gergely pp. utóda, Albericus utrechti pp. Szt Liudgert küldte a tp. újjáépítésére. Liudgernek álmában megjelent ~, s elmondta, hol kell keresnie a testét. Így találták meg ~ testével együtt a vsz. saját kezével írt evang-ot is Deventerben. Mindkettőt a ~ről elnevezett tp-ban őrizték, míg 882: a normannok újra föl nem dúlták a várost. - Legkorábbi életrajza (Werden, 840/864) a szász törzsi alkotmánynak is értékes forrása. Tisztelete a 9. sz-tól bizonyított. Ü: nov. 12. **

NCE VIII:597. (s.v. Lebuinus) - LThK 1993. VI:733. (s.v. Lebuin)