🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lippa
következő 🡲

Lippa, v. Temes vm. (Lipova, Ro.): 1. vár. 1324 e. épült kir. várként. Károly Róbert többször tartózkodott itt. Később magánkézbe került, főbb birtokosai: Corvin János és Brandenburgi György. 1514: a parasztok elfoglalták. 1528: Török Bálint próbálta bevenni. A törökök elleni harcban az erdélyi végvári lánc fontos része volt, többször ostromolták. 1551: először került török kézre. 1616: Bethlen Gábor átengedte a szultánnak. 1717: a végleg felszabadult várat lerombolták. Ma a felszínen nincs maradványa. - 2. esperesség a v. csanádi egyhm-ben. Plébániái 1904: Bogdarigós, Bulcs, Facset, Máslak, Németremete, Soborsin, Temeshidegkút, Traunau, Újfalu. - 3. plébánia. 1327: már létezett. Tp-át 1327: Szt Lajos kir. tit-ra sztelték. A törökök 1550: elfoglalták. 1717: alapították újra. Mai Nep. Szt János-tp-át 1889: építették. Anyakönyvei 1719-től. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: ném., m. - 1890-1930: a Miasszonyunkról nev. Isk-nővérek polg. leányisk-t vezettek ~n. Bá.B.-**

1. Csorba 1985:54, 94. - Fügedi 1977:163. - Kiss 1987:30. - Vártúrák III:592. - 2. Kiss-Sziklay 1902:910. - Gerecze II:116, 884.


Lippa, v. Arad vm. (Lipova, Ro.): 1325: a ferencesek tp-a építését Károly Róbert kir. (ur. 1308–42) indította el, 1317: szentté avatott ferences nagybátyja, Lajos, toulousi érs. tiszteletére. 1349: a pápa búcsút engedélyezett a tp. részére, amelyet a király özvegye, Erzsébet épített fel. 1352, 1359: a m. rtart. itt tartotta közgyűlését. 1380: Ezsébet királyné végrendeletében aranykelyhet hagyott a tp-ra. 1531: oklevél említi a ferencesek lelki vezetése alatt itt lakó beginák Szt Erzsébet kápolnáját, 1533: a közgyűlés lelki vezetőt jelölt ki részükre. 1551: a törökök elfoglalták a várost, Szegedi Ferenc guardiánt kincseket keresve megkínozták. H.F.L.

Karácsonyi I:197, II:553.