🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liszkay
következő 🡲

Liszkay Károly (Szepesváralja, Szepes vm., 1817. okt. 28.-Lőcse, 1854. jún. 9.): főgimnáziumi tanár. - A gimn-ot Lőcsén, a fil-t Egerben, a teol-t a szepesi papnev-ben és a Pázmáneumban végezte. 1841: pappá szent., Hotkócon (Szepes vm.) Csáky Tódor gr. házánál nev., 1842: Késmárkon kp., 1848: Poprádon adm., 1851: Lőcsén a cs. kir. főgimn. hittanára. - Cikkei: Religió (1853. I: Ciszterci r. zárdái Szepesben; 1854. I: Szepes-egyházi régiségek). - M: Lorenzo, v. a hit hatalma. Ford. Pest, 1853. - Christlicher Gottesdienst oder Gebete und Gesänge. Kirchdrauf, 1892. (4. bőv., jav. kiad.). 88

Schem. Scep. 1845:44; 1852-56. - M. Sion 1892:552.- Szinnyei VII:1306. - Halász 1896:98.