🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liszthy
következő 🡲

Liszthy János, Listhi, Listi, Listius, köpcsényi, br. (Nagyszeben-Prága, 1577. márc. 5.): megyéspüspök. - Atyja, Kristóf III. Frigyes ném. cs. hadvezére volt. ~ ifjúkorában Izabella kirnő udvarába került, és titkára lett. 1552: Oláh Miklós érs. udvarába ment, 1553: Bécsben a m. udvari kancellária felügy-je és titkára. 1554. II. 1: nemeslevelet, X. 17: Erdélyben birtokot nyert. Megismerkedett Oláh M. unokahúgával, Lukréciával, kit XI. 14: eljegyzett, 1555. VII. 15: Pozsonyban feleségül vett. Ekkor már a kir. titkára volt. 1561. X. 9: özvegyen maradt 3 gyermekkel. Országos hivatala megtartása mellett pap lett. 1568. VI. 4: veszprémi pp. és alkancellár. 1569: az ogy-en elsőként beszélt m-ul a kir. előtt. 1572. VII: Miksa kir. fölszólította, hogy szenteltesse magát pappá. 1573. I. 31: győri pp. és főkancellár. - Fm: Commentariolus de Coronatione Maximiliani II. 1563. 8. sept. Posonii. Kiad. Bél Mátyás: Ad paratus ad Histariam Hungariae. Pozsony, 1735. Kz-ai az OSZK-ban. - Utóda Veszprémben 1572. X. 27: Fejérkövi István, Győrött 1578. IV. 25: Draskovich György. 88

Mendlik 1864:70. (s.v. Listhi; 1573-78: győri pp.); 50. (54.) (s.v. Listius; 1568: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (s.v. Listius; 1568-1573. I. 31: veszprémi pp.); 374. (s.v. Listhi; 1573. I. 31-†1578. II. 28 előttig győri pp.) - Zelliger 1893:295. (s.v. Liszthy) - Fraknói 1895:263. (s.v. Liszti) - Szinnyei VII:1289. (s.v. Listi) - Schem. Vesp. 1916:XVII. (54.) (s.v. Liszti; 1568. VI. 4: veszprémi pp.) - Bedy 1938:542.