🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liturgia Horarum
következő 🡲

Liturgia Horarum (lat. 'a hórák liturgiája'): a →breviárium II. Vatikáni Zsinat után átdolgozott változata, az Egyház órákra (→imaórák) beosztott hivatalos imádságainak könyve. - 1. A trienti zsinat (1545-63) a →zsolozsma megújításának és kiadásának gondját az Apostoli Székre bízta. Szt V. Pius p. (ur. 1566-72) 1568: tette közzé a Breviarium Romanumot. Jelentős megújulást 1911: Szt X. Pius p. (ur. 1903-14) új breviáriuma hozott: fölújította az ősi szokást, hogy hetenkint mondják el a 150 zsoltárt, és a vasárnapi zsolozsmának visszaadta rangját. XII. Pius p. (ur. 1939-58) a Vulgata zsoltárai mellett a Pápai Biblikus Intézet által készített fordítást is engedélyezte. A további munkákra 1947: bizottságot állított föl. 1955: határozattal egyszerűsítette a breviárium szabályait, amit XXIII. János p. (ur. 1958-63) 1960: a Codex rubricarummal folytatott. - A II. Vat. Zsin. (1962-65) a →Sacrosanctum Concilium lit. konstitúcióban külön fejezetben tárgyalta a zsolozsma megújításának elveit, hogy átmentse a hagyományos értékeket, uakkor a papság és a hívők lelkiéletének forrásává, táplálójává tegye. A zsin. kívánságait egy szakértői biz. dolgozta be az új zsolozsmáskönyvbe, mely új nevet is kapott: ~. - VI. Pál p. (ur. 1963-78) Laudis canticum konstitúciójával 1970. XI. 1: rendelte el, s a 4 kötetes latin ~ 1971-72: került a kezekbe. - 2. A ~ sajátosságai. A zsoltároskv-et 4 hétre osztották el. Néhány nehezebben érthető zsoltár (→átokzsoltárok) kimaradt, új ó- és úsz-i →canticumokkal gazdagodott. A →prima imaórája végleg elmaradt. A reggeli imaóra a →laudes, az esti a →vesperás. Az →olvasmányos imaóra a nap bármely órájában végezhető, és elsősorban →lelki olvasás jellege van. A kishórák (→tertia, →sexta, →nona) közül csak egy kötelező mint napközi imaóra. A napot a →completorium fejezi be, a többi hórával szemben hetenként ismétlődő formában. - 3. A ~ végzése →liturgia, a diákonusok, papok és püspökök számára általánosan, a szerzetesek számára a regula és a konstitúciók szerint kötelező (CIC 276.k. 2.§ 3; 663.k. 3.§; 1174.k. 1.§). Nagyon dicséretes, ha a hívők közösségben, családban v. egyénileg kapcsolódnak az Egyh. imájához, és lehetőségeik szerint végzik a ~ot v. annak egy részét (CIC 1174.k. 2.§) - 4. A Magyar Püspöki Kar 1971. XII-i konferenciáján határozta el a ~ magyar kiadását, a fordítás irányítását az →Országos Liturgikus Tanácsra bízta. A zsoltárok imádságos, költői és énekelhető fordítását pályázat kiírásával kívánták biztosítani. 1976: kézirat gyanánt jelent meg a ~ egy köt-es kivonata, az Ideiglenes Zsolozsmáskönyv. E kötetből a Kis Zsolozsma (Bécs, 1977) egy hét reggeli dicséreteit, napközi imaóráit, vesperásait, kompletóriumait tartalmazta. - 1993: a Zsolozsmáskönyv már a ~ teljes anyagát adta az olvasmányos imaórák kivételével, egy köt-ben. A teljes ~ Az imaórák liturgiája c-mel 4 köt-ben 1991-92: jelent meg; különlegessége, hogy Padovában nyomták. **

SC 83-101. - OE 22. - KEK 1174-78. - VC 85.