🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Loczka
következő 🡲

Loczka Alajos (Bp., 1892. júl. 8.-Bp., 1972. jan. 24.): kémikus. - A bpi piar. gimn-ban 1910: éretts., a bpi egy-en 1914: kém-termrajz szakon végzett. 1914. VIII-1918. XI. 21: katona, 36 hónapig harcolt Montenegróban, Albániában, az Isonzónál, D-Tirolban és a Dolomitokban, 2x sebesült. 1917: tanári okl-et szerzett. 1918-21: a bpi egy. I., majd III. sz. kém. int-ének tanárs-e, 1919-28: a Kemény Zsigmond Reálisk. tanára. 1920: Bpen kém-ból drált. 1927/28: a New York-i Columbia University ösztöndíjasaként az USA okt-ügyét tanulmányozta. 1928: az Orsz. Közokt. Tanács tanácsosa, 1931: jegyzője és a VKM elnöki o-ának ped. előadója; a bpi egy. „a termtud. okt. elmélete” tárgykör mtanárává képesítette. 1935: gimn. ig., 1936: az Orsz. Közokt. Tanács üv. ig-ja, 1937: tanügyi tanácsos, a VKM elnöki, majd a IX. üo. h. üo-főnöke. 1939: tanügyi főtan. ~ készítette el az 1935:6. tc. alapján újjászervezett Orsz. Közokt. Tanács szervezeti szabályzatát. Részt vett a gazd. középisk-ról, a líceumról és a tanítóképzésről szóló törv-ek és indokolásaik szövegezésében; ~ irányította a középisk-k tantervének, utasításainak, rendtartásainak munkálatait. 1945: a bpi Egy. Kvtárba helyezték, 1946: nyugdíjazták. 1950: az Orsz. Műszaki Kvtár munk. lett, e mellett 1962: a M. Vegyészeti Múz. tud. munk. is. Úttörője, kidolgozója és fejlesztője a cselekedtető kémia-tanítási módszernek, melyben a diákok kísérletezve jutnak el a kívánatos fölismerésekhez. - 1941: a SZIA IV. o. tagja. - M: A salycilsav és mandulasav néhány új származéka. (Dri dissz.) Bp., 1920. - Az alchimia tört. Uo., 1925. - Organikus kém. a reálisk. 6. o-a számára. Uo., 1926. - Kémia. A reálisk. 4. o-a sz. Uo., 1926. - Uaz. 5. o. sz. Uo., 1928. - A technika rejtelmeiből. Uo., 1928. (A Zászlónk kvt-a 9-10.) - Kémiai füzet. 1. Gázharc. Grabovszky Camillal és Thierjung Dezsővel. Uo., 1930. (Tud. és honvédelem 3.) - A kém-okt. alapelvei a középfokú isk-ban. (Didaktikai tanulm.) Uo., 1933. - Isk. és élet a nev. új útjain. Uo., 1935. - A művelődés útja Amerikában. Az isk. rendszer vizsgálata. Uo., 1937. - A vegytan tanítása. Uo., 1939. (Ped. szakkv-ek 7.) - A VKM alá tartozó gazd. okt. Uo., 1941. (Klny. M. Kir. József Nádor Műsz. és Gazdtud. Egy. mezőgazd. és állatorvosi előadásai) - Iparvállalatok irodaüzemének korszerű feladatai. Schalta Alajossal és Dobrovits Sándorral. Uo., 1943. (A M. Racionalizálási Biz. kiadv. 22.) - Szakisk. és nemzetépítés. Tanulm-ok a gazd. szakokt. köréből. Uo., 1944. - Az átmenetgazdálkodás mezőgazd. szakokt. feladatai. Előadásai többekkel. Uo., 1944. - Folyékony és gáznemű műtrágyák. Uo., 1960. - Néhány adat a nagy m. kémikusok életéről és munkásságáról. (~ anyagának fölhasználásával) Uo., 1960. - Kevert, összetett és nyomelemes műtrágyák. Uo., 1962. - Vegyszerismeret. Írta Erdey-Grúz Tibor. Átd. 3. átd. bőv. kiad. Uo., 1963. - A földgáz feldolgozása. Vál. és bev. Uo., 1963. - Karbamid gyártása és fölhasználása. Vál. és bev. Uo., 1964. (Uaz 63.) - A polivinil-klorid alkalmazási lehetőségei. Vál. és szerk. Bev. Thurzó György. Uo., 1966. (Uaz 82.) - Tüzelőanyagelemek és felhasználásuk. Vál. és szerk. Bev. Rédey László. Uo., 1970. (Uaz 102.) - Szerk. 1926:1. sz.-1927:6. sz.: a M. Művelődést; 1930. IX-XII: a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok társszerk-je. T.E.

Barthos-Csetri 1923:64. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:189. - Bene 1939:232. - SZIA tagajánl. 1941:3. - Jáki 1962:28; 1970:326. - M. Kémikusok Lapja 1972:319. - MÉL III:479.

Gulyás XVIII:1118. - PLex. II:369.